Terug naar nieuws

VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

Commitment industrie aan klimaatakkoord staat niet ter discussie

Klimaat Beleid en toezicht23 april 2020Thessa de Ridder

Het kabinet moet rekening houden met de wezenlijk veranderde omstandigheden door de coronacrisis bij de besluitvorming over de CO2-heffing voor de industrie. VEMW roept dan ook op om ervoor te zorgen dat de industrie in staat wordt gesteld om de noodzakelijke investeringen te doen om het klimaatakkoord en de uitvoering daarvan niet te vertragen. Het commitment van de industrie aan het klimaatakkoord staat niet ter discussie. Dat was de oproep en boodschap van Hans Grünfeld gisteren in Nieuwsuur.

Klimaatakkoord
In de zomer van 2019, een jaar waarin de Nederlandse economie op volle kracht draaide, presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hiermee geeft Nederland invulling aan het eind 2015 tijdens een klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs door 186 landen gesloten Klimaatakkoord . Daarin staan bindende, gemeenschappelijke afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Nederland onderschrijft als lid van de Europese Unie het VN Klimaatakkoord, dat moet leiden tot een CO2-emissiereductie van 80-95 procent in 2050. De Nederlandse regering geeft invulling aan de klimaatafspraken met de Klimaatwet en een Klimaatakkoord 2020-2030, in navolging van het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023). Een belangrijke maatregel is de invoering van een CO2-heffing voor de industrie bovenop het EU-ETS emissiehandelssysteem.

Coronocrisis
Bij het uitbreken van de Corona pandemie blijkt dat de industrie een essentiële rol voor Nederland vervult. Zo is ondanks de crisis de levering van cruciale producten als zuurstof voor de ziekenhuizen, brandstof voor het transport en voedsel voor de bevolking gewaarborgd. Tegelijkertijd hebben bedrijven door de wereldwijde lock down maatregelen te maken met grote uitdagingen zoals het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers, de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en het opvangen van een sterk teruglopende afzet. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het kabinet doet er verstandig aan om bij het nemen van een besluit over de CO2-heffing rekening te houden met de drastisch gewijzigde omstandigheden waarin de industrie door de Coronacrisis verkeert. Cruciaal is ervoor te zorgen dat de industrie in staat wordt gesteld om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om het klimaatakkoord en de uitvoering daarvan niet te vertragen. Het commitment van de industrie aan het klimaatakkoord staat niet ter discussie.”