Terug naar nieuws

Netbeheerder moet spanningskwaliteit ook op middenspanningsnetten garanderen

ACM ontwerpbesluit borgt bestaande kwaliteitsniveau

Elektriciteit Beleid en toezicht15 april 2020Thessa de Ridder

Op 8 april 2020 heeft de ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd met nieuwe criteria voor spanningsdips. Deze criteria zullen naast hoogspanningsnetten nu ook voor middenspanningsnetten gelden. Bovendien zal voor beide netvlakken een nalevingsverplichting gelden in plaats van de inspanningsverplichting die tot voor kort gold. Het voorstel tot deze wijziging is al halverwege 2018 gedaan. VEMW is verheugd dat het ontwerpbesluit nu is gepubliceerd en hoopt op een spoedige definitieve vaststelling.

Spanningsdips
Ruim anderhalf jaar geleden werd de wijziging van de Netcode Elektriciteit door de gezamenlijke netbeheerders voorgesteld. De ACM was ontevreden met onderdelen van dit originele voorstel en gaf de netbeheerders een wijzigingsopdracht. Nu de gevraagde wijzigingen zijn aangebracht, heeft de ACM de voorgestelde wijziging met een ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Nalevingsverplichting
Het doel van het ontwerpbesluit is een nalevingsverplichting voor netbeheerders ten aanzien van spanningsdips in (E)HS- en MS-netten te creëren. Nu is dat nog een inspanningsverplichting. In het ontwerpbesluit staat een diepte-duur-tabel met het maximaal te verwachten aantal spanningsdips per aansluiting per jaar en per klasse. Daarnaast wordt een norm geïntroduceerd op basis van een vijfjaargemiddelde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke en niet-hinderlijke spanningsdips op de aansluiting. Klasse A normeert niet-hinderlijke dips waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. De klassen B en C kunnen leiden tot verstoringen van apparatuur, waarbij het verschil zit in de duur (B1 0,01-0,2 sec, B2 0,2-0,5 sec, C 0,5-5 sec.) en de restspanning (B1 <40%, B2 <70%, C 80%). Klassen B en C worden getypeerd als hinderlijke spanningsdips. Wanneer een hinderlijke spanningsdip plaatsvindt, moet de netbeheerder informatie geven over de oorzaak van de spanningsdip. Daarnaast moet de netbeheerder, bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips van een bepaalde diepte en duur een onderzoek doen naar de fysieke oorzaak van deze spanningsdip(s).

Rechtszekerheid
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het originele voorstel betreffen een beperking van de uitzonderingssituaties waarin de netbeheerder niet aan de norm gehouden is, een specificering van de plaats in het net waar door de netbeheerder de spanningskwaliteit gemeten wordt, en de onmiddellijke ingang van de nalevingsverplichting op de middenspanningsnetten in plaats van nog enkele jaren meetgegevens te verzamelen.

VEMW is verheugd met het voorgenomen besluit van de ACM om de nalevingsverplichting naast (extra)hoogspanningsnetten ook van toepassing te verklaren op middenspanningsnetten. Hiermee wordt aangeslotenen op de verschillende netvlakken sneller zekerheid geboden over de spanningskwaliteit waar zij hun netbeheerder aan mogen houden en waar ze hun investeringen in apparatuur en onderhoud op kunnen baseren.