Terug naar nieuws

Droogte 2018 leidt tot betere prestaties rioolwaterzuivering

Hogere zuiveringsrendementen voor stikstof, fosfor en zware metalen

Beleid en toezicht14 april 2020Thessa de Ridder

Door betere zuiveringstechnieken halen de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. Ook door de lage aanvoer van rioolwater waren de prestaties in 2018 beter dan in 2017: de installaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons land zuiverden in 2018 1,77 miljard kubieke meter rioolwater per jaar, bijna 8 procent minder dan in 2017. De daling hangt samen met de droogte. In 2018 viel er bijna 30 procent minder neerslag dan een jaar eerder. Rioolwater is het mengsel van afvalwater van huishoudens en bedrijven en van hemelwater dat in het riool spoelt via straatkolken en dakgoten. Het aandeel hemelwater in de totale aanvoer op de rioolwaterzuiveringsinstallaties varieert tussen de 20 en 40 procent.

Toename zuivering fosfor- en stikstofverbindingen
RWZI proberen zoveel mogelijk fosfor en stikstof uit het afvalwater te verwijderen om zo vermesting van het oppervlaktewater te voorkomen. In 2018 werd 87,4 procent van de aangevoerde fosforverbindingen (13,3 miljoen kilogram) uit het afvalwater verwijderd, 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Ook werd dat jaar 85,1 procent van de aangevoerde stikstofverbindingen (94,1 miljoen kilogram) verwijderd, 2,1 procent meer dan in 2017.

Volgens het CBS waren de zuiveringsrendementen nog nooit zo hoog. Dit hangt samen met de voortgaande verbeteringen in het zuiveringsproces maar ook met het lage volume afvalwater, waardoor de waterzuivering beter functioneerde. In de periode 2000–2018 daalde de restlozing van fosforverbindingen met 40 procent, bij een gelijk gebleven aanvoer. Bij stikstofverbindingen was de afname 52 procent. De aanvoer van stikstofverbindingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeg in deze periode met 11 procent.

Ongeveer 60 procent van de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor wordt veroorzaakt door de landbouw, met name via de uit- en afspoeling van meststoffen. Bij stikstof is ook de directe atmosferische depositie op binnenwater belangrijk, met een aandeel van 16 procent.

Afname restlozing zink en koper
In 2018 daalde de restlozing van zink ten opzichte van 2017 met 19 procent naar 66 duizend kilogram. Het zuiveringsrendement voor zink was 85 procent, de hoogste waarde ooit gemeten. Voor koper daalde de restlozing in 2018 met 9 procent naar 8,4 duizend kilogram. Het zuiveringsrendement voor koper schommelt de laatste jaren rond 94 procent. Voor koper geldt ook een daling van de aanvoer: In de periode 2000–2018 daalde de aanvoer van koper met 12 procent tot 13,9 duizend kilogram.

Zinkverbindingen komen vooral in het afvalwater door bijvoorbeeld afspoeling vanuit zinken dakgoten en slijtage van verzinkt staal in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair en vangrails. Koperverbindingen komen in het rioolwater terecht door onder andere slijtage van koperen waterleidingen in huishoudens en bedrijven.

Bron: CBS en VEMW