Terug naar nieuws

Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

Uitstel door ingrijpende impact corona op burgers, bedrijven en overheid

Klimaat Wet- en regelgeving10 april 2020Karin Burghouwt

De maatregelen rondom het coronavirus hebben een ingrijpende impact op de democratische en participatieve processen voor burgers, bedrijven en overheden. Reden voor het kabinet om de invoering van een CO2-heffing voor de industrie uit te stellen en de inleverdatum voor de bestuurlijk vastgestelde concept Regionale Energie Strategieën (RES) te verleggen van 1 juni naar 1 oktober 2020. Op 1 april jl. werd de Omgevingswet , die 1 januari 2021 ingevoerd zou worden, al uitgesteld tot nader order.

CO2-heffing
Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de invoering van een CO2-heffing voor de circa 300 EU-ETS bedrijven in Nederland. De heffing, waarvoor achter de schermen de voorbereidingen al maanden lopen, zou deze maand gepubliceerd worden en per 2021 ingevoerd worden om bedrijven te prikkelen emissiereducerende maatregelen te treffen. De heffing wordt nu voorlopig tot nader order uitgesteld.

Regionale Energie Strategieën
Op 1 juni a.s. zouden de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in moeten dienen bij het Nationaal Programma RES. Die datum is nu losgelaten en de nieuwe datum is 1 oktober. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan vanaf oktober beginnen met de analyse van de ingediende concept-RESsen. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het Nationaal Programma RES (appreciatie). De definitieve RESsen 1.0 moeten dan 1 juli 2021 i.p.v 1 maart 2021 opgeleverd worden.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. Het doel is om milieuactiviteiten van bedrijven en instellingen op een meer doelmatige manier te regelen. Dit heeft grote consequenties voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven. De invoering van de Omgevingswet, die zou plaatsvinden op 1 januari 2021, is nu tot nader order uitgesteld.