Terug naar nieuws

Naamsverandering Gasunie dochters voor gelijk speelveld

ACM verklaart toezegging naamsverandering bindend

Gassen Netwerken7 april 2020Thessa de Ridder

De zusterbedrijven van landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS), te weten Gasunie Engineering en Gasunie Waterstof Services, moeten binnenkort van naam veranderen. Dat heeft GTS toegezegd aan toezichthouder ACM, die de toezegging bindend verklaart. Wat de nieuwe namen van de twee bedrijven worden, is nog niet bekend gemaakt. Op 24 maart jl. publiceerde ACM nog een leidraad ‘netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’. Het belang van de naamsverandering schuilt in het waarborgen van een gelijk speelveld.

Toezeggingsbesluit
De ACM verklaart de toezegging van Gasunie Transport Services B.V. bindend. De landelijk netbeheerder zal er voor zorgen dat voor 1 september 2020 de namen en beeldmerken van twee commerciële bedrijven in de groepsmaatschappij (Gasunie Waterstof Services en Gasunie Engineering) worden gewijzigd. Met de toezegging is verzekerd dat de commerciële bedrijven in de Gasunie-groep zich in het gebruik van namen en beeldmerken duidelijk onderscheiden van de netbeheerder, die wettelijke taken uitvoert in het domein van gastransport. Bevoordeling van deze bedrijven door het gebruik van naam en beeldmerk van de netbeheerder wordt daarmee voorkomen. GTS handelt op deze wijze in overeenstemming artikel 10c van de Gaswet.

Gelijk speelveld
Door de naamswijziging kunnen de commerciële bedrijfsonderdelen van de Gasunie groepsmaatschappij niet langer op de markt profiteren van de naamsbekendheid van de gasnetbeheerder. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de naamsverandering gaat veel verder dan de naam. Het moet voor alle consumenten en bedrijven op de energiemarkt voortaan duidelijk zijn met wie ze te maken hebben: met de monopolistische gasnetbeheerder die wettelijke taken uitvoert, of met een commercieel bedrijf dat in concurrentie aanverwante activiteiten verricht. Zeker in de energietransitie is het van belang dat ook commerciële bedrijven die niet in overheidshanden zijn - in lijn met Nederlandse en Europese regelgeving - gelijke kansen krijgen om nieuwe energiediensten te ontwikkelen. Een goed werkende markt op basis van een gelijk speelveld zorgt voor innovaties, investeringen en doelmatige prijzen.”