Terug naar nieuws

Vitens waarschuwt voor legionellarisico door corona

Veel waterleidingen worden momenteel niet gebruikt

Beleid en toezicht3 april 2020Karin Burghouwt

Omdat vanwege de coronacrisis veel waterleidingen momenteel niet worden gebruikt, is sprake van een verhoogd risico op legionella. Dat schrijft Waterbedrijf Vitens op zijn website. Volgens het bedrijf geldt dit vooral voor scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen.

Leidingen doorspoelen
Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren. In het uiterste geval zouden organisaties moeten overgaan van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie, zo benadrukt Vitens. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is informatie te vinden over de te nemen maatregelen en over legionellapreventie. De ILT wijst er daar bijvoorbeeld ook op dat als de coronacrisis voorbij is en de installaties weer in gebruik worden genomen, de eigenaar van de binneninstallatie ervoor moet zorgen dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie.

Levering en kwaliteit geborgd
De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus. Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op te telewerken, de noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben.

Bron: Vitens, VEMW