Terug naar nieuws

Omgevingswet uitgesteld: geen invoering op 1 januari 2021

Nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt nader onderzocht

Wet- en regelgeving2 april 2020Karin Burghouwt

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven aan de Tweede Kamer laten weten. Oorzaken zijn de stevige implementatieopgave voor deze wet en de impact van het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer de wet wel in werking treedt.

Uitstel, maar geen afstel
De minister erkent dat de maatregelen rondom het coronavirus een ingrijpende impact hebben op burgers, bedrijven en overheden. Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat de maatregelen zullen worden gecontinueerd de komende weken. Daarnaast is er vertraging ontstaan rondom het beschikbaar komen van de publicatie van de omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en de algemene voortgang van de behandeling van de wetgeving. Dit heeft tot een gezamenlijk besluit van de minister en de betrokken bestuurlijke partners geleid om te bezien tot wanneer de inwerkingtredingsdatum uitgesteld wordt. De minister wil de Kamer spoedig nader informeren over de beoogde nieuwe inwerkingtredingsdatum. De minister schrijft verder dat de betrokken partijen, zoals de decentrale overheden, de rijksoverheid en ICT-aanbieders, ondertussen hard door zullen blijven werken aan de voorbereiding op de wet. Alle betrokken partijen zien de voordelen van de Omgevingswet, aldus de minister.

Voortgang van implementatie
De brief van de minister gaat verder in op een aantal specifiekere zaken die betrekking hebben op de voortgang van de implementatie van de wet. Na het zomerreces kondigt de minister aan de Kamer maandelijks te informeren over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Verder gaat de brief in op de verschillende onderdelen van wetgeving en de behandeling daarvan in de Eerste- en Tweede Kamer, de criteria die de Rijksoverheid en betrokken bestuurlijke partijen hanteren bij de afweging om de Omgevingswet in te voeren, monitoring van het verloop van implementatie bij de bevoegde gezagen, de implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet en overige specifieke uitdagingen die er nog liggen.

Voorbereiden op de Omgevingswe
t
Met de Omgevingswet wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. Het doel is om milieuactiviteiten op een meer doelmatige manier te regelen. Dit heeft grote consequenties voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven. Het advies van VEMW aan haar leden was om tijdig te beginnen met de voorbereiding op deze wet en te overleggen met de bevoegde gezagen om hun lokale en regionale positie te behouden en te versterken. Hoe bedrijven dit het beste kunnen doen, was de hoofdvraag van het Seminar dat VEMW samen met RoyalHaskoningDHV dit voorjaar zou organiseren. Dit Seminar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Zodra wij een nieuwe datum hebben vastgesteld zullen we de VEMW-leden op de hoogte stellen. Dit geldt natuurlijk ook in geval van relevante ontwikkelingen op dit dossier.

Bron: VEMW