Terug naar nieuws

Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

Oorzaken: lagere productieniveau’s en vergroting liquiditeit

Klimaat Prijzen en tarieven23 maart 2020Thessa de Ridder

De CO2-prijs is in een week tijd gedaald van zo’n 25 tot ruim 16 euro/ton, het laagste niveau sinds juli 2018. Dat is een direct gevolg van de lagere uitstoot in onder meer de industrie en de mobiliteitssector. Daarnaast is er een effect van het vrijmaken van financiële posities van EU-ETS emissierechten door marktspelers, om hun liquiditeitspositie te verbeteren zoals bijvoorbeeld in de luchtvaartsector.

Coronavirus
Een aantal industriële sectoren wordt geraakt door de coronacrisis. De afgelopen week maakten bedrijven als BMW, Nedcar en Audi maatregelen bekend die de productie fors reduceren en zelfs tijdelijk stopzetten. Dat heeft ook consequenties voor toeleveranciers in onder meer de staalindustrie, de chemie en de elektronica. Zo maakte Tata Steel bekend de productie naar beneden bij te stellen. Gevolg van dit alles is dat er minder CO2-emissierechten nodig zijn en vanuit vraag en aanbod de prijs daalt. In principe is dit een tijdelijk effect omdat de rechten weer nodig zijn wanneer de economie aantrekt. En het systeem is zo ontworpen dat jaarlijks het emissieplafond met 2,25 procent wordt verlaagd en er schaarste wordt gecreëerd.

Emissierechten verzilveren
Er zijn ook sectoren zoals de luchtvaart die als gevolg van reisbeperkingen en een terugloop van boekingen niet alleen minder rechten nodig hebben, maar ook hun financiële positie snel moeten verbeteren. De sterke behoefte aan liquide middelen maakt dat zij rechten op de markt brengen, met een neerwaarts prijseffect tot gevolg