Terug naar nieuws

EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

Tender ook opengesteld voor decarbonisatie voorstellen

Klimaat Netwerken19 maart 2020Thessa de Ridder

De Europese Commissie stelt bijna 1 mrd euro (€979,6 mln) beschikbaar voor de aanleg van grensoverschrijdende energie-infrastructuur. Het geld wordt via een tenderprocedure beschikbaar gesteld voor projecten die fysieke knelpunten tussen energiemarkten wegnemen, de zogenaamde ‘Projects of Common Interests’ (PCI). Nieuw is dat naast elektriciteits-, gas- en slimme netten projecten ook decarbonisatieprojecten mee kunnen doen aan de tender, zoals netwerken voor CO2-transport.

Tender
De Europese Commissie stelt in de opengestelde tender 979,6 mln euro beschikbaar voor het al langer lopende programma ‘Connecting Europe Facility’ (CEF), waarin is opgenomen een lijst van ‘Projects of Common Interests’. Dit programma richt zich primair op het wegnemen van knelpunten in de ontwikkeling van een vrije interne Europese energiemarkt. Resultaat moet zijn dat door het spel van ongehinderde vraag en aanbod een doelmatige prijs tot stand kan komen voor elektriciteit en gas. Ingediende projecten moeten een significante maatschappelijke bijdrage leveren en leiden tot een grotere solidariteit tussen – minimaal 2 - EU-lidstaten. Om in aanmerking te komen voor subsidie onder het CEF-programma moeten projecten voorkomen op de vierde Europese PCI-lijst.

Koolstofreductie
De nieuwste tender die nu is opengesteld richt zich ook op projecten die een bijdrage leveren aan de decarbonisatie van de energievoorziening op de middellange en lange termijn. Nederlandse projecten op de lijst betreffen Athos en Porthos. De openstelling voor decarbonisatieprojecten sluit ook aan op de Europese Green Deal die nadruk legt op het belang van de faciliterende rol van de energie-infrastructuur in de energietransitie, inclusief grensoverschrijdende CO2-transportnetwerken. De financiële bijdrage die de EU aan een project zal toekennen zal mede afhangen van de toegevoegde waarde van het project aan de decarbonisatie-opgave.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 27 mei 2020. De Commissie zal de ingediende voorstellen beoordelen tussen juni en september, waarna de toekenning naar verwachting zal worden gepubliceerd in oktober 2020.