Terug naar nieuws

Onderzoek stand van zaken koeling in de industrie

Wet- en regelgeving5 maart 2020Thessa de Ridder

In de komende periode doet VEMW onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot koeling in de industrie. Door middel van een enquête worden knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. VEMW werkt hierbij samen met de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). In veel industriële productieprocessen wordt oppervlaktewater gebruikt voor koeling. Hiervoor worden in de praktijk afhankelijk van de specifieke situatie verschillende koelsystemen toegepast, zoals doorstroomkoelsystemen en recirculatiekoelsystemen. Adequate koeling, het goed functioneren van een koelsysteem, is voor bedrijven een randvoorwaarde om te kunnen produceren.

De best beschikbare technieken met betrekking tot koeling in de industrie staan beschreven in de zogenaamde BREF Industrial Cooling Systems (BREF ICS). Dit document vormt de basis voor de wet- en regelgeving op het gebied van koeling. Het document stamt uit 2001 en is anno nu gedeeltelijk achterhaald. De enquête zal naar verwachting waardevolle informatie opleveren voor koelwatergebruikers. Daarnaast kunnen de enquêteresultaten worden gebruikt als de stem van de koelwatergebruikers moet doorklinken bij de toekomstige herziening van de BREF.

Indien u als VEMW-lid koelwater gebruikt en u heeft eerder geen bericht ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via Thessa de Ridder, tr@vemw.nl.