Terug naar nieuws

Europese Klimaatwet gepubliceerd

Commissie wil klimaatdoestellingen vastleggen en monitoren

Klimaat Wet- en regelgeving5 maart 2020Thessa de Ridder

De Europese Commissie (EC) presenteerde gisteren de eerste Europese Klimaatwet. Met dit voorstel wil de EC de doelstelling van de Green Deal – klimaat neutraliteit in 2050- vastleggen in een wet. Die wet moet verzekeren dat alle onderliggende beleidsmaatregelen, zoals het terugdringen van broeikasgassen en investeringen in groene technologieën, bijdragen aan de wettelijk bindende reductiedoelstelling en dat alle sectoren en landen op een eerlijke manier hun bijdrage leveren. Ook wil de EC nieuwe bevoegdheden voor tussentijdse monitoring en aanscherping van klimaatbeleid. De Klimaatwet is onderdeel van de Green Deal, de ambitieuze Europese klimaatstrategie die in december vorig jaar gepubliceerd werd.

Monitoring
Naast het vastleggen van een lange termijn klimaatdoelstelling en het onderbrengen van beleidsmaatregelen, bepaalt de Klimaatwet dat de EC een (vijfjaarlijkse) monitoring uitvoert en over gaat op verdere actie wanneer dat nodig is. De nationale integrale energie- en klimaatplannen (INEK) van de lidstaten worden daarvoor gebruikt. Wanneer lidstaten onvoldoende progressie maken in het terugdringen van uitstoot, wil de EC ze daarop kunnen aanspreken en publieke aanbevelingen kunnen doen. Lidstaten zouden die aanbevelingen serieus moeten nemen en de EC een verklaring schuldig zijn.

Verdere aanscherping
De EC heeft eveneens aangekondigd om komende zomer een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 2030 te onderzoeken via een Impact Assessment. De EC wil deze potentiële doelstelling later in de wet opnemen. Verschillende lidstaten, waaronder ook Nederland, zijn voorstander van een ambitieuzere 2030-doelstelling en pleiten voor een versnelling van het Commissievoorstel hierover. Voor de jaren 2030 tot 2050 wil de EC bevoegd zijn om onder de Klimaatwet het traject naar klimaatneutraliteit uit te zetten via wetgevende handelingen. Dit betekent dat de Commissie zonder instemming van Europees Parlement en unanimiteit van de lidstaten aanscherpingen kan doorvoeren. Het vastleggen van het traject is volgens de EC belangrijk voor de voorspelbaarheid en zekerheid van dit beleid voor bedrijven, werknemers, investeerders en consumenten. De EC wil daarom ook geregeld consultaties uitvoeren om participatie te bevorderen. In het Europees Parlement werd kritisch gereageerd op het voorstel. Verschillende Europarlementariërs vinden dat de EC met dit wetsvoorstel te veel macht naar zichzelf over wil hevelen.

Het Commissievoorstel zal eerst moeten worden beoordeeld door het Parlement en de lidstaten. Daarnaast heeft de EC eerder dit jaar een openbare consulatie georganiseerd, waar Europese koepelorganisatie IFIEC een bijdrage aan heeft geleverd.