Terug naar nieuws

Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

Zon-PV is de grote stijger van 2019

Elektriciteit Klimaat Markt4 maart 2020Thessa de Ridder

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in Nederland in 2019 met 18 procent gestegen t.o.v. een jaar eerder tot 21,8 mln MWh (2018: 18,5 mln MWh, +11%). Het aandeel windenergie is het grootst (49 procent), de sterkste stijger is zon-PV (ruim 40 procent stijging). Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

Energiemix
In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 mln MWh. Bijna de helft (49 procent) kwam voor rekening van windturbines (10,7 mln MWh), waar dat aandeel in 2018 nog 54 procent bedroeg. Net als in 2017 en 2018 groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. Per saldo nam de capaciteit van windturbines op land toe met 70 MW tot 3500 MW. Op zee kwamen er in 2019 geen turbines bij en bleef de capaciteit bijna 1000 MW.

Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent (5,2 mln MWh). De grote stijging van zonnestroom houdt direct verband met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen met 2400 MW tot 6900 MW.

De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018. Op zijn beurt maakt het elektriciteitsverbruik in Nederland rond de 16 procent uit van de energiebehoefte, en het aandeel hernieuwbare energie 7,4 procent van het finale energiegebruik.