Terug naar nieuws

Import LNG in Nederland, VK en Frankrijk fors toegenomen

Wereldwijde vraag naar LNG met 12,5 procent gestegen

Gassen Markt21 februari 2020Karin Burghouwt

In Noordwest-Europa is de import van LNG met 74 procent gestegen, ook in Nederland (Gate terminal; 4 mln ton in 2019). LNG wordt een serieus alternatief voor aardgas uit pijpleidingen en vult deels het gat in dat ontstaat door de sterk teruglopende binnenlandse productie. LNG speelt een groeiende rol in de decarbonisatie strategie. Wereldwijd is de LNG-markt 12,5 procent gegroeid. Dat blijkt uit de jaarlijkse Shell LNG Outlook.

Gasprijs
Een record aan nieuw gasaanbod, een afname van de gasvraag door twee opeenvolgende milde winters in Europa en Azië en – hoewel tijdelijk – het coronavirus hebben geleid tot een bijna-halvering van de gasprijs in Azië in 2019. Een prijs die inmiddels is aangeland op het laagste niveau van de afgelopen zes jaar. De LNG-markt lijkt ook diverser te worden door het ruimere aanbod van contractmogelijkheden, met name met korte termijn producten.

Vraag en aanbod
Met een stijging van de LNG-aanlanding met 74 procent heeft Noordwest-Europa een groot deel van de aanbodgroei geabsorbeerd. Zes EU-lidstaten (Dui, VK, NL, Fr, It, Sp) verbruiken driekwart van het aardgas in de Europese Unie. Gas is een aantrekkelijk alternatief in de elektriciteitsproductie, waarbij gascentrales het kolen gestookte vermogen uit de markt duwen. Niet alleen op prijs maar ook – zoals in Nederland – door een uitfasering van koleninzet teneinde invulling te geven aan het klimaatbeleid. De decarbonisatie strategie van energiegebruikers wint duidelijk aan invloed. In Nederland is een belangrijke extra factor de forse afname van de binnenlandse gasproductie in Groningen en de Kleine Velden.

Volgens de Shell LNG Outlook is de wereldwijde LNG-markt met 12,5 procent gegroeid in 2019 tot 359 mln ton, met als sterkste stijgers Bangladesh, India and Pakistan (19 procent) en China (14 procent). Wereldwijd is het aanbod van LNG gestegen met zo’n 40 mln ton, en neemt de liquefactie capaciteit de komende jaren toe met nog eens ruim 70 mln ton. Shell verwacht dat de LNG markt gaat verdubbelen in 2040 tot zo’n 700 mln ton.