Terug naar nieuws

Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

TenneT ontwikkelt eerste 2GW gelijkstroom 525 kV aansluiting

Elektriciteit Klimaat 14 februari 2020Karin Burghouwt

In 2030 zal 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van wind-op-zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen. In het windenergiegebied ‘IJmuiden Ver’ komen twee offshore netaansluitingen van 2GW. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroomsysteem nodig. TenneT gaat een innovatie partnerschap aan om dit – op doelmatige wijze - mogelijk te maken.

In 2030 zal 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. In het windenergiegebied ‘IJmuiden Ver’ komen twee offshore netaansluitingen van 2GW. Een dergelijke netaansluiting bestaat op dit moment nog niet. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroomsysteem (525 kV HVDC) nodig. TenneT gaat een innovatie partnerschap aan om dit – op doelmatige wijze - mogelijk te maken.


Partnerschap
Naast reeds geplande acht 0,7 GW wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied ‘IJmuiden Ver’ twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Als gevolg van de combinatie van de grote afstand naar de kust en de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver blijkt dat een 2 GW gelijkstroom (HVDC)–oplossing, op basis van 525 kV, de meeste kostenvoordelen biedt. Daar is slechts één kabelsysteem per 2 GW voor nodig met een beperkte impact op milieu en omgeving. TenneT is met vijf leveranciers voor de ontwerpfase een innovatie partnerschap aangegaan om ervoor te zorgen dat de technisch hoogstaande en innovatieve behoefte aan grote offshore gelijkstroomsystemen naadloos aansluit op wat leveranciers zoals ABB, General Electric en Siemens kunnen ontwikkelen en produceren.

Doelmatigheid
Op basis van de uitkomsten van een gezamenlijke R&D-ontwikkelingsfase wordt een definitief ontwerp gemaakt van het platform. Om te komen tot doelmatige kosten voor de aansluiting van windparken op zee moet dat ontwerp de standaard worden voor meerdere 2GW-netaansluitingen (o.a. IJmuiden Ver Alpha en Beta). Het 525 kV spanningsniveau wordt door TenneT ook toegepast voor NordLink, de nieuwe internationale offshore verbinding tussen Duitsland en Noorwegen. Vanaf 2029 zal TenneT in Duitsland in ieder geval vier 2 GW offshore netaansluitingsprojecten realiseren.

TenneT geeft zo invulling aan zijn verantwoordelijkheid als netbeheerder van het net op zee door innovatieve oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de uitrol van een kostenefficiënte en toekomstbestendige netinfrastructuur op zee.

Potentieel
In 2030 zal 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT gaat tot 2030 zo’n 7 mrd euro investeren in de aansluiting van die parken. De inbedrijfname van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha (2GW) is voorzien voor 2028 en voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta (2GW) voor 2029. Het Klimaatakkoord gaat uit van in totaal 11,5 GW offshore wind in 2030. Het potentieel op het Nederlands continentaal plat wordt geschat op 75GW.