Terug naar nieuws

Voorgestelde tariefstijging TenneT fors gedempt door ACM

Suggestie VEMW voor extra inzet veilingopbrengsten sorteert effect

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven17 december 2019Thessa de Ridder

Op 4 oktober jl heeft toezichthouder ACM het tarievenvoorstel van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT gepubliceerd. Dat voorstel bevatte een ongekende tariefstijgingvan 54 (HS-netvlak) - 114 (EHS) procent voor aangeslotenen op respectievelijk de HS- en EHS-netvlakken van TenneT. Op dit voorstel heeft VEMW een zienswijze ingediend en overleg gevoerd met TenneT, met de suggestie om extra veiliggelden in te zetten om de tariefstijging te dempen en de tariefsprong te verkleinen voor netgebruikers. Uit het Tarievenbesluit dat ACM 13 december heeft gepubliceerd blijkt dat 100 mln euro extra aan veilinggelden – inkomsten uit de veiling van grenscapaciteit – vervroegd wordt ingezet. Hiermee dalen de toegestane inkomsten van de netbeheerder voor 2020 van de voorgestelde 845 naar 745 miljoen euro.

Tarievendaling
Voor aangeslotenen op de EHS-netvlakken (220-380 kV) leidt dit besluit tot tarieven die t.o.v. het tarievenvoorstel voor kW/contract 23,0 procent en kW/max 27,4 procent lager zijn. Voor aangeslotenen op de HS-netvlakken (110-150 kV) leidt het besluit tot tarieven die voor kW/contract 10,9 procent en kW/max 11,6 procent lager zijn. De extra inzet van veilinggelden beïnvloedt de totale toegestane inkomsten van TenneT tot en met 2022 overigens niet. De daling is louter een verschuiving van kosten en inkomsten in de tijd.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd over het feit dat ACM en TenneT geluisterd hebben naar onze zorgen over de ongekende tariefstijgingen die waren voorgesteld, en naar onze suggesties om die stijgingen te dempen. Tariefstabiliteit is van groot belang voor de netgebruikers. Uit de voorgenomen stijgingen blijkt wel de noodzaak om doelmatige oplossingen te vinden voor de energietransitie en de daaruit volgende veranderingen in zowel het aanbod als de vraag naar elektriciteit. Die doelmatigheid is van belang om een explosieve stijging van infrastructurele kosten in de toekomst te vermijden. Nu al becijfert TenneT tot 2030 zo’n 12,5 mrd euro te moeten investeren en de regionale elektriciteitsnetbeheerders zelfs tot 30 mrd euro.”

VEMW heeft de uitkomsten van het ACM besluit verwerkt in haar jaarlijkse overzicht van de tarieven voor de landelijke en de regionale elektriciteits- en gasnetten