Terug naar nieuws

Gerechtshof bevestigt in hoger beroep Liander aansluittermijn van 18 weken

Netbeheerder Liander mag niet afwijken van wettelijke aansluittermijn

Elektriciteit Wet- en regelgeving12 december 2019Karin Burghouwt

In 2018 werd in een rechtszaak tussen Liander en een onderneming door een voorzieningenrechter uitgesproken dat een gebrek aan personeel geen rechtvaardiging is voor het loslaten van de aansluittermijn van 18 weken. Vorige week werd in hoger beroep deze uitspraak door het gerechtshof overgenomen. Netbeheerders kunnen zich niet beroepen op de huidige werkdruk om hun aansluitplicht te verzaken.

Geschil
De onderneming exploiteert een koelhuis voor de opslag van fruit, en wil uitbreiden met een tweede koelhuis. Dit vereist een verzwaring van de bestaande elektriciteitsaansluiting. Op 9 maart 2018 heeft de koelhuisexploitant de definitieve opdracht aan Liander gegeven om de aansluiting te verzwaren en doet een aanbetaling. Volgens de Elektriciteitswet is de netbeheerder verplicht dergelijke opdrachten binnen 18 weken uit te voeren; in dit geval uiterlijk 13 juli 2018. Liander gaf aan dat de verzwaring op zijn vroegst in de week van 24 tot 28 september zou kunnen plaatsvinden, i.e. een aansluittermijn van ruim 28 weken. De exploitant stapt daarop naar de rechter en eist in kort geding dat Liander zich op last van dwangsom houdt aan de wettelijke aansluittermijn. De exploitant heeft ondertussen namelijk al overeenkomsten getekend met derden om per augustus het tweede koelhuis te gebruiken voor opslag.

Uitspraak rechtbank 2018
Liander voert drie argumenten aan om het overschrijden van de aansluittermijn te rechtvaardigen. Ten eerste stelt Liander dat de aansluitplicht wel geldt voor nieuwe aansluitingen maar niet voor het verzwaren van bestaande aansluitingen. Ten tweede stelt Liander dat, zelfs als de aansluittermijn ook voor verzwaringen geldt, er sprake is van overmacht door gebrek aan technisch personeel. Ten derde stelt Liander dat ze niet mag discrimineren, want om de koelhuisexploitant tijdig te verzwaren zullen andere aangeslotenen langer moeten wachten.

De voorzieningenrechter stelde Liander op alle punten in het ongelijk en bevestigde dat de aansluittermijn van 18 weken voor zowel verzwaringen als nieuwe aansluitingen tot 10 MVA geldt. Een tekort aan personeel is juist een probleem waar Liander zelf invloed op kan uitoefenen. De rechter stelt met betrekking tot. het discriminatieverbod dat indien een gebrek aan technisch personeel een structureel probleem is, het aan de wetgever is de termijn van 18 weken te herzien.

Liander voerde tenslotte aan dat aansprakelijkheid contractueel is beperkt en de gevraagde dwangsom daarom niet mogelijk is. De rechter stelt vast dat een dwangsom geen schadevergoeding is, maar een middel om nakoming van een veroordeling af te dwingen. Gezien de houding van Liander acht de rechter deze dwangsom noodzakelijk en stelt hem vast op maximaal € 2,5 mln.

Liander gaat hierop in hoger beroep, maar het vonnis van de rechtbank is bij voorraad uitvoerbaar: ongeacht de uitkomst van het hoger beroep moet Liander de aansluiting realiseren. In hoger beroep bevestigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de uitspraak van de rechtbank en krijgt Liander wederom ongelijk.

Rechtszekere aansluittermijn
Indien u als aangeslotene opdracht geeft tot realiseren van een nieuwe aansluiting of het verzwaren van uw bestaande aansluiting, waarbij de capaciteit kleiner dan 10 MVA blijft, heeft u recht op realisatie daarvan binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 18 weken. Een beroep van de netbeheerder op drukte of gebrek aan mankracht mag daarbij niet slagen.