Terug naar nieuws

Recht op toegang tot elektriciteitsvoorziening mag niet ter discussie staan

VEMW zendt brief in voor hoorzitting Tweede Kamer over netcapaciteit

Elektriciteit Netwerken28 november 2019Thessa de Ridder

Vandaag organiseert de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een hoorzitting over de problemen rondom netcapaciteit in het Nederlandse elektriciteitsnet. VEMW verwelkomt het feit dat de Tweede Kamer aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Het toenemende tekort en de ondoordachte maatregelen die hieruit volgen heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe duurzame opwekkers, maar ook voor elektriciteitsverbruikers. In een brief heeft VEMW de Kamer geïnformeerd over haar zorgen.

Betrouwbare elektriciteitsvoorziening in de toekomst
Een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is van essentieel belang voor verbruikers. Onderbrekingen kunnen tot grote maatschappelijke schade leiden bij bedrijven en huishoudens. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is cruciaal voor toegang tot de elektriciteitsmarkt. Het is tevens een fundamenteel recht voor bestaande en nieuwe afnemers. In de toekomst zal de elektriciteitsvraag alleen maar verder moeten toenemen, bijvoorbeeld door elektrificatie in de industrie en de transportsector, de productie van groene waterstof en de groei van de ICT-sector. Enerzijds moet er voldoende en tijdig capaciteit beschikbaar zijn, terwijl anderzijds overinvesteringen en onnodige kosten voorkomen moeten worden.

Oplossing: pro-actiever investeren
Een belangrijk deel van de oplossing ligt volgens VEMW in de huidige investerings- en planningsmethode van de netbeheerders. Het ligt voor de hand dat de ontwikkelingen in de markt (groei aanbod én vraag) nauwkeuriger moeten worden meegenomen. Momenteel richten netbeheerders zich op bestaande klanten, terwijl de groei juist ontstaat door de komst van nieuwe klanten. Proactieve netinvesteringen zijn nodig van de netbeheerders om het elektriciteitsnet transitiebestendig te maken, toekomstige marktontwikkelingen mee te nemen en risico’s die de transitie met zich meebrengt weg te nemen. Wat te allen tijde voorkomen moet worden is dat netbeheerders gebruikers een aansluiting weigeren vanwege een tekort aan capaciteit. In de technische codes is bovendien opgenomen dat een netbeheerder congestiemanagement eerst zou moeten onderzoeken voordat hij transport kan weigeren. Het is niet duidelijk waarom congestiemanagement op dit moment onvoldoende wordt toegepast door de netbeheerders. Tot slot kan er meer gedaan worden aan het bouwen van juiste prikkels voor verbruikers om flexibel vermogen aan te bieden.


Boodschap aan de Tweede Kamer
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Netbeheerders moeten bereid zijn voldoende te investeren en hun aandeelhouders moeten hun maatschappelijke rol invullen. Elektrificatie is een belangrijke middel voor de industrie om te verduurzamen. Dit wordt ook erkend in de nieuwe SDE++ subsidieregeling. Daarvoor zijn een betrouwbare elektriciteitsvoorziening en adequate infrastructuur absolute randvoorwaarden. Dit realiseren we niet door het toepassen van de nieuwe maatregelen die de minister van Economische Zaken en Klimaat voorstelt. Bestaande instrumenten, zoals congestiemanagement, zouden eerst goed moeten worden toegepast. Ook moeten we naar een nieuwe plannings- en investeringsmethode toe waarbij netbeheerders de ontwikkelingen in de markt beter meenemen.”