Terug naar nieuws

Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

Nederland publiceert reflectie op Europese Green Deal

Klimaat Wet- en regelgeving26 november 2019Thessa de Ridder

De Nederlandse overheid heeft op 25 november haar reflectie gepubliceerd op de Europese Green Deal, die binnenkort door Eurocommissaris Timmermans openbaar gemaakt zal worden. Nederland dringt er bij de Europese Commissie op aan om in haar klimaatbeleid een sterke samenhang te creëren tussen de green deal en de industrie, onderzoek en financiering. De instrumenten om broeikasgasemissies terug te dringen moeten volgens Nederland worden aangescherpt met tegelijkertijd aandacht voor het behoud van een internationaal concurrerende Europese industrie.

Nederlandse reflectie
Vorige maand presenteerde de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, haar beleidsprioriteiten. Daarin is de Green Deal aangekondigd als onderdeel van de portefeuille van Eurocommissaris Timmermans. Als Vicepresident wordt hij verantwoordelijk voor Europees Klimaatbeleid. Het doel van de Green Deal is een succesvolle transitie naar een klimaatneutrale, concurrerende en duurzame Europese economie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert nu op deze aankondiging in de vorm van een ‘reflectie’. Nederland verwelkomt de Green Deal en wil, in lijn met eerdere conclusies van de Europese Raad, een Europese doelstelling voor een klimaatneutrale economie in 2050. Voor 2030 wenst Nederland een verhoging van de huidige Europese doelstelling (40 procent reductie van broeikasgassen) naar 55 procent. Dit zal onder andere moeten doorwerken in het EU-ETS handelssysteem middels een Europese minimum CO2-prijs en een scherpere jaarlijkse afname van emissierechten. Een uitbreiding van het EU-ETS naar andere sectoren zonder duidelijk innovatiebeleid vind Nederland zorgelijk. Daarnaast wil Nederland dat alle kostenefficiënte CO2-reducerende maatregelen zoals Carbon Capture Storage and Utilization (CCS en CCU), maar ook de inzet van gerecyclede materialen moeten worden erkend.

Europese industrie moet internationaal concurrerend blijven
De Green Deal moet volgens Nederland borgen dat de Europese industrie internationaal concurrerend kan blijven tijdens de transitie naar een duurzamere economie. Dit kan onder andere door open en concurrerende innovaties. Nederland roept op om binnen de Europese staatsteunkaders ruimte te maken voor nationale financiering van nieuwe technologieën. Op Europees niveau moet toegang tot onderzoek, demonstraties en disruptieve industriële procesmethoden verbeterd worden. Ook zal er een gezamenlijke Europese roadmap voor de transformatie van de Europese industrie gemaakt moeten worden. Dit sluit goed aan bij de visie die de Europese koepelorganisatie van VEMW, IFIEC Europe, al eerder publiceerde over toekomstig Europees klimaatbeleid. Hierin stelt IFIEC dat een coherent energie- en industriebeleid noodzakelijk is voor een succesvolle transitie. De Nederlandse reflectie noemt tevens een al veelbesproken onderwerp: de mogelijke Carbon border Adjustment Taxation. Het invoeren van een soort CO2 importbelasting op geïmporteerde producten in de EU zou volgens Nederland eerst beter geanalyseerd moeten worden. Tot slot vraagt Nederland aandacht voor de rol van waterstof. Nederland pleit voor de introductie van een Europese doelstelling voor schone waterstof als aandeel van het gasverbruik in 2030. Ook zal er een Europese waterstofmarkt moeten komen met geharmoniseerde standaarden en een methodologie voor garanties van oorsprong.

Het is nu aan Eurocommissaris Timmermans om de EU Green Deal, 100 dagen na aanvaarding van zijn functie, in concrete vorm aan te leveren. Op 27 november zal het Europees Parlement in Straatsburg plenair stemmen over de nieuwe Commissie Von der Leyen. Als het Europees Parlement instemt kan het mandaat van de nieuwe Commissie snel aanbreken.