Terug naar nieuws

Netbeheerders gaan gehele gasaansluiting aanleggen, beheren en onderhouden

Prikkel voor doelmatig handelen via regulering i.p.v. markt

Elektriciteit Netwerken25 november 2019Thessa de Ridder

Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers en grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Van de gehele aansluiting, dus niet louter het aansluitpunt. Voor aansluitpunten die zijn aangelegd voor de inwerkingtreding beperkt de taak van de netbeheerders zich tot het beheer en onderhoud van alleen dat aansluitpunt, en niet de rest van de aansluiting die door de aangeslotene is aangelegd. Dat heeft toezichthouder ACM opgenomen in een besluit over de aansluitdienst. Met het besluit wordt doelmatigheid van de aansluitdienst niet langer geprikkeld door de tucht van de markt maar door de regulering.

Besluit
Met dit besluit worden de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging. Het gaat hierbij om de Tarievencode Gas, de Aansluit- en transportcode gas RNB, de Gebiedsindelingscode gas en de Begrippencode Gas.

Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van regionale netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers én grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Van de gehele grootverbruikersaansluiting, dus niet louter het aansluitpunt. Met dit besluit worden de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van de wetswijziging Voortgang Energietransitie. Een overgangsregeling in deze Wet bepaalt dat voor aansluitpunten die zijn aangelegd voor de inwerkingtreding van de wet de vernieuwde aansluittaak van netbeheerders zich beperkt tot het beheer en onderhoud van alleen dat aansluitpunt, en niet de rest van de aansluiting die door de aangeslotene in eigen beheer door een daartoe gekwalificeerde aannemer is aangelegd. Voor aansluitingen waarvan de netbeheerder zowel het aansluitpunt als de rest van de aansluiting heeft aangelegd, wordt de vernieuwde aansluittaak niet beperkt door deze overgangsregeling.

Doelmatigheidsprikkel
Op 22 augustus jl. heeft ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd voor de aansluittaak van landelijk systeembeheerder GTS. Met dit besluit en dat van 25 november jl. voor de regionale gasnetbeheerders is de lijn losgelaten dat het opknippen van het aansluitpunt en de rest van de aansluiting moet leiden tot een doelmatiger aanleg en beheer van de aansluiting en de aansluitdienst door tucht van de markt (marktprikkel). De netbeheerders worden door de regulering al geprikkeld om doelmatig te opereren, via een Europese benchmark voor landelijk systeembeheerder GTS, en via maatstafconcurrentie voor de regionale netbeheerders. Doordat de afgelopen jaren de transparantie is vergroot, is het eenvoudiger te toetsen of die prikkel zich ook materialiseert in lagere kosten.