Terug naar nieuws

Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

Senaat stemt in met Machtigingswet Invest-NL

Klimaat Markt20 november 2019Thessa de Ridder

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat machtigt om Invest-NL als 100 procent staatsdeelneming op te richten. Invest-NL kan met een startkapitaal van 1,7 mrd euro een serieuze partner worden in de financiering en ontwikkeling van belangrijke risicovolle activiteiten van ondernemingen, zoals klimaataanpassing door vergroening, energietransitie en het meer circulair maken van de Nederlandse economie. Alleen de fracties van PvdD, FVD en Fractie-Otten stemden tegen het wetsvoorstel.

Faciliteren
Invest-NL gaat risicovolle activiteiten van ondernemingen in onder meer het midden- en kleinbedrijf faciliteren bij transities (overgang) op het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Verder richt Invest-NL zich op de doorgroei van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen en het bevorderen van export en buitenlandse investeringen. Ten slotte kan Invest-NL het Nederlandse bedrijven ondersteunen voor het internationaal vermarkten van hun producten en het aanpakken van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Wet
Het kabinet heeft na verzoeken uit het bedrijfsleven in 2017 besloten om Invest-NL op te richten. Met de toestemming van de Eerste Kamer kan het fonds op 16 januari 2020 in werking treden. De wet is een zogenaamde machtigingswet voor de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V. (Invest-NL) waarin de Staat een 100 procent deelneming heeft. Met het mandaat dat Invest-NL heeft kan de instelling onafhankelijk, op gepaste afstand van de politiek projecten financierbaar maken. De Staat zal Invest-NL eigen vermogen verschaffen ter waarde van 1,7 mld euro. Met dit eigen vermogen zal Invest-NL zich richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij transities. Verder worden enkele gedragsnormen gesteld die de instelling moet volgen om binnen de doelstelling en taken te blijven.