Terug naar nieuws

Omzet industrie daalt derde kwartaal op rij

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten naar buitenland

Markt19 november 2019Thessa de Ridder

De omzet van de industrie in Nederland is in het derde kwartaal 6,3 procent lager dan een jaar geleden. Een daling voor een derde kwartaal op rij. Daar staat tegenover dat de industriële producenten voor 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte verwachten. Dit meldt het CBS.

De omzetontwikkeling in de industrie wordt vanaf het vierde kwartaal van 2018 afgeremd, en is in 2019 negatief, doordat bedrijfsactiviteiten zijn verplaatst van Nederland naar het buitenland. In het derde kwartaal van 2019 zetten binnenlandse producenten 3,9 procent minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 7,6 procent lager. De afzetprijzen daalden met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Dit is voor het eerst in drie jaar tijd, in de voorafgaande 11 kwartalen stegen de afzetprijzen nog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In de raffinaderijen en chemie was de omzetdaling in het derde kwartaal van 2019 met 8,3 procent het grootst ten opzichte van een jaar eerder. Binnen deze hoofdbranche vonden de sterkste omzetdalingen plaats in de chemische industrie (12,4 procent), en in de aardolie-industrie (6,6 procent). De afzetprijzen daalden in deze industrieën met achtereenvolgens 5,3 en 10,7 procent. Ook in de transportmiddelenindustrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, en in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet in het derde kwartaal van 2019 gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Tata Steel Europe maakte vandaag bekend in Europa zo’n 3000 banen te schrappen. De omzet is toegenomen in de hout- en bouwmaterialenindustrie; producenten zetten 6,5 procent meer om ten opzichte van een jaar eerder. De omzet was ook licht gestegen in de voedings- en genotmiddelenindustrie (1,3 procent), en de papier- en grafische industrie (0,7 procent).

Het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2019 overigens met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder en gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen van 2019. De toename van het bbp in het derde kwartaal is vooral te danken aan de consumptie.

Vooruitzichten
Producenten in de industrie zijn licht positief gestemd over de verwachte omzet en personeelssterkte in 2020. Per saldo heeft 13 procent van de producenten aangegeven dat ze voor 2020 een hogere omzet verwachten. Daarmee zijn zij minder gunstig gestemd over de omzet dan een jaar eerder, toen nog bijna een kwart van hen positief gestemd was. De verwachtingen voor 2020 met betrekking tot personeelssterkte zijn eveneens positief: per saldo voorziet bijna 9 procent van de ondernemers een toename (een jaar geleden nog bijna 13 procent).