Terug naar nieuws

Toenemende schade bedrijven door verslechtering spanningskwaliteit

Vervuiling elektriciteitsnetten neemt toe

Elektriciteit Netwerken18 november 2019Karin Burghouwt

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog, met relatief weinig onderbrekingen en een goede spanningskwaliteit. Die kwaliteit neemt echter af, leidend tot schade, levensduur verkorting van installaties en apparatuur, toenemende kosten en onveilige situaties. Oorzaken: een sterke toename van digitale apparaten, hernieuwbare energie en infrastructuur. Tegelijkertijd wordt apparatuur in de industrie, handel en ziekenhuizen steeds gevoeliger voor spanningsdips en frequentiewisselingen. Dat meldt het FD.

Metingen
Traditioneel wordt bij de betrouwbaarheid gekeken naar onderbrekingen van de levering. Minstens zo belangrijk voor de afnemers is de kwaliteit van de netspanning op de aansluiting, uitgedrukt in onder meer langzame en snelle spanningsvariaties (spanningsdips), spanningsasymmetrie en harmonischen. Een betrouwbare spanningskwaliteit is belangrijk om te zorgen dat installaties, machines, en apparatuur goed blijven werken. Om uitval of beschadiging te voorkomen zijn sinds 2011 normen aangepast en metingen uitgebreid, grenzen stellend aan de maximale afwijking van de spanning en frequentie. Deze moeten binnen een bepaalde bandbreedte blijven waarop deze installaties, machines, en apparatuur zijn ontworpen en goed werken. Aan deze normen zijn overigens zowel de netbeheerder als de aangeslotene gehouden.

In oktober zijn de metingen op EHS-niveau uitgebreid met het MS-niveau. De gezamenlijke netbeheerders laten op een spanningskwaliteitskaart voor alle spanningsniveau’s (LS, MS, HS, EHS) per locatie zien wat de gemeten spanningskwaliteit is. Jaarlijks wordt een monitoringsrapport gepubliceerd door Netbeheer Nederland.