Terug naar nieuws

Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

WACC wordt verlaagd naar 2,75%

Prijzen en tarieven4 november 2019Karin Burghouwt

De vermogenskostenvoet die drinkwaterbedrijven in 2019 en 2020 moeten hanteren is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld op 2,75%. Dat is 0,65% lager dan in de periode 2018–2019

Het verschil is vooral het gevolg van de daling van de rente op de financiële markten. Tegelijk wordt het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen van het totale vermogen voor drinkwaterbedrijven voor de komende twee jaar vastgesteld op 70%. Dit aandeel blijft gelijk aan dat van de periode 2018–2019. De vaststelling van de cijfers ligt in lijn met het advies van de ACM. VEMW heeft eerder in een zienswijze aangegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in dit advies.

Bedrijfseconomische grenzen
De vermogenskostenvoet ofwel de ‘Weighted average cost of capital’ (WACC) komt overeen met de toegestane vergoeding op het vermogen waarmee drinkwaterbedrijven worden gefinancierd ofwel met het rendement dat investeerders mogen verlangen als ze geld in het bedrijf steken. De hoogte van de WACC is bepalend voor de bedrijfseconomische grenzen waarbinnen drinkwaterbedrijven mogen opereren. Met de vaststelling ervan worden de vermogenskosten die drinkwaterbedrijven mogen hanteren bij het bepalen van de tarieven gemaximeerd. Vanwege deze rechtstreekse doorwerking in de tarieven is het besluit dus van belang voor drinkwaterconsumenten.

Drinkwaterwet
De tweejaarlijkse vaststelling van de WACC is een verplichting die voortvloeit uit de Drinkwaterwet. Het één keer per twee jaar opnieuw berekenen en vaststellen van de WACC is nodig omdat belangrijke parameters die eraan ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld de risicovrije rente, variabel zijn. Het maximeren van het aandeel van het eigen vermogen is nodig om te voorkomen dat drinkwaterbedrijven geld ‘oppotten’. De gedachte is dat de consument zoveel mogelijk moet profiteren van efficiëntieverbeteringen die drinkwaterbedrijven realiseren.

Aanpassing wetgeving
In een brief voor de Tweede Kamer meldt de minister ook dat zij naar aanleiding van de evaluatie van de doelmatigheid van de Drinkwaterwet en een analyse naar de verbetermogelijkheden van de WACC de wet- en regelgeving wil wijzigen voor de WACC. Daarover wil ze meer inzicht krijgen in de toekomstige investeringsopgave van de drinkwaterbedrijven.

Bron: Ministerie van I&M