Terug naar nieuws

RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

Vanaf 2020 verbreding SDE voor CO2 reductie in industrie

Klimaat Beleid en toezicht30 oktober 2019Thessa de Ridder

Sinds 29 oktober is de najaar-2019-tender van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De najaarsronde loopt tot 14 november, a.s. 17.00 uur. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame energie. Vanaf 2020 komen ook industriële projecten gericht op CO2-reductie in aanmerking.

Budget
De SDE+ kent 5 categorieën van hernieuwbare energieproductie, te weten biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. Het totaalbudget voor deze ronde is gesteld op 5 miljard euro. De najaarsronde heeft 3 fases met elk een maximum fasebedrag. De subsidie loopt per fase op.

Doelen Energie- en Klimaatakkoord
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het kabinet de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is een belangrijk instrument om een doel uit het Energieakkoord 2013 te halen, een productie van 16 procent hernieuwbare energie in 2023. Om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te kunnen realiseren wordt de SDE+ verbreed met naast hernieuwbare energieproductie een vijftal categorieën voor technologieën die de industrie moeten helpen verduurzamen, gericht op de reductie van de CO2-uitstoot. De verbrede regeling moet in 2020 voor het eerst opengesteld worden voor de categorieën warmtepompen, elektrische boilers, uitkoppeling van restwarmte, CCS en waterstof.