Terug naar nieuws

Havenbedrijf en netbeheerders onderzoeken gezamenlijk elektrificatiemogelijkheden

Adequate infrastructuur absolute voorwaarde voor industrietransitie

Elektriciteit Netwerken21 oktober 2019Thessa de Ridder

Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met regionale netbeheerder Stedin en landelijk netbeheerder TenneT een studie laten uitvoeren naar de gevolgen van de energietransitie voor het elektriciteitsnet in het havengebied. Aanleiding is de schaarste op het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland. De studie bevat aanbevelingen voor een zo kostenefficiënte mogelijke verzwaring van het elektriciteitsnet in de Rotterdams haven en roept op tot samenwerking tussen industrie en netbeheerders.

Infrastructuur absolute voorwaarde
Industriële bedrijven kijken in het kader van de energietransitie onder meer naar elektrificatie van de warmtebehoefte. De vraag naar (groene) elektriciteit vanuit de industrie zal fors toenemen, waardoor verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is. Gebleken is echter dat de ruimte voor extra infrastructuur zeer beperkt is. Door onder meer de snelle toename van duurzame productie en de aanleg van onder meer datacentra treedt deze schaarste op steeds meer plekken in Nederland op. Dat is zorgwekkend, want extra infrastructuur is een voorwaarde voor de industrie om haar CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Deze week werd bekend dat dit thema serieus gaat worden opgepakt door de Taskforce Infrastructuur, waar algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld in plaatsneemt. Die Taskforce gaat het ministerie adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie.

Aanbevelingen: proactieve samenwerking
Ook de industrie in de haven van Rotterdam staat voor een grote transitie uitdaging. Er wordt gekeken naar groene waterstof als belangrijke bouwsteen voor chemische processen. De gezamenlijke studie heeft daarom onderzocht hoe de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet zo kostenefficiënt mogelijk plaats kan vinden. Een van de conclusies is dat de huidige wet- en regelgeving dient te worden aangepast om adequate oplossingen mogelijk te maken. Zo zijn de doorlooptijden voor het realiseren van nieuwe hoogspanningsstations en hoogspanningsverbindingen lang (3 tot 10 jaar). Daarnaast moet de beschikbare ruimte in het net zo goed mogelijk benut worden. Er moet ruimte voor toekomstige infrastructuur gereserveerd worden om zodoende een stapsgewijze verzwaring van het elektriciteitsnet te kunnen realiseren. Hiervoor is een proactieve samenwerking nodig tussen het bedrijfsleven, de netbeheerders en de overheid, waarbij goede afstemming over investeringsplannen en informatie-uitwisseling essentieel is. Het rapport moedigt dan ook de industrie en de netbeheerders van harte aan om gezamenlijk tot een doelmatige realisatie van een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening in het havengebied te komen. Samenwerken aan de transitie is ook het thema van het VEMW seminar op 7 november.