Terug naar nieuws

Partijen bundelen data voor energietransitie

Data delen faciliteert uitvoering energietransitie

Klimaat Beleid en toezicht11 oktober 2019Karin Burghouwt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bundeling van data om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te kunnen faciliteren. Door de bundeling hebben partijen sneller betrouwbare informatie voorhanden. VEMW organiseert op 7 november een seminar over samenwerken aan de transitie.

Initiatief
De initiatiefnemers voor de samenwerking zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij vroegen de 5 partijen om de krachten te bundelen in het project ‘Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie’ (VIVET). In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën (RES) en de planning rond aardgasvrije wijken.

Met completere en betrouwbare data kunnen partijen sneller en tegen lagere (zoek)kosten informatie vergaren. Ook zijn ze hiermee sneller en beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen. Dankzij de samenwerking in het project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Werkprogramma
Het VIVET-project loopt tot 2022. Per jaar stellen de partijen een werkprogramma vast. In 2020 wordt een overzicht gemaakt van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio, en moet er een regionaal eenduidig en actueel beeld komen van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Bovendien komt er een regionale vertaling van de productie van zonnestroom met een onderscheid tussen groot- en kleinschalige productie.

Seminar
Ook VEMW onderkent dat samenwerking tussen bedrijven onderling, in lokale en regionale clusters en tussen – bedrijven uit verschillende – bedrijfstakken, een belangrijke voorwaarde is om de energietransitie én de industrietransitie mogelijk te maken. Op donderdag 7 november 2019 organiseert VEMW ter inspiratie een seminar onder de titel ‘Samenwerken aan de transitie: hoe bedrijven nieuwe verbindingen ontwikkelen om te verduurzamen’. Leden van VEMW kunnen hier inschrijven.