Terug naar nieuws

Verwaarloosbaar risico op onderbreking gasvoorziening in Nederland

Geen nieuwe maatregelen voorzieningszekerheid gas nodig

Gassen Markt10 oktober 2019Thessa de Ridder

In het kader van Europese regulering m.b.t. maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid wordt periodiek een ‘Preventief Actie Plan’ opgesteld dat een primaire focus heeft op risico’s van onderbrekingen op het gehele gassysteem. Uit de meest recente update blijkt dat er - in lijn met de voorgaande analyses in 2011, 2014, 2016 en 2018 - slechts een verwaarloosbaar risico is op een onderbreking van de gasvoorziening. Er zijn in dit kader dan ook geen nieuwe maatregelen nodig.

Regulering
Een belangrijk uitgangspunt van de Europese regulering is dat een goed werkende interne gasmarkt de beste waarborg is voor de gasleveringszekerheid binnen de Unie. Daarbij moeten schadelijke effecten van een verstoring van de gaslevering in afzonderlijke lidstaten worden beperkt. Niet alleen in een afzonderlijke lidstaat maar ook in andere lidstaten. Om de interne gasmarkt ook bij een aanvoertekort te laten functioneren, is het noodzakelijk een solidair en gecoördineerd antwoord op leveringscrisissen te garanderen, zowel wat preventieve actie als wat de reactie op daadwerkelijke verstoringen van de gaslevering betreft. De regulering is in 2017 ingevoerd als reactie op gasconflicten in Georgië en Oekraïne.

Afbouw Groningengas
De afbouw van de aardgaswinning in het Groningenveld heeft tot nu toe geen significante consequenties voor de voorzieningszekerheid. De regering gaat er zelfs vanuit dat de winning mogelijk al in 2022 teruggebracht kan worden naar nagenoeg nul. Vanaf 2022 wordt uitgegaan van een afbouw van de export van gas van Groningenkwaliteit (hoogcalorisch gas dat verdund is met stikstof) naar Duitsland, België en Frankrijk met 10 procent per jaar. Het feit dat deze ontwikkelingen slechts een verwaarloosbaar risico op een onderbreking van de gasvoorziening opleveren heeft te maken met de investeringen in de infrastructuur (leidingen, opslagen, LNG-terminal, interconnectoren, e.d.) en het opzetten van een TTF-gasmarkt in 2006, die is uit kunnen groeien tot de meest liquide in Europa. Als er dan toch een verstoring plaatsvindt treedt een ‘Crisis- en Herstelplan’ in werking.