Terug naar nieuws

IEA: wind en zon-PV groeien snel maar dekken groei energieverbruik niet

Wereld energiemix nog steeds gedomineerd door kolen, olie en gas

Elektriciteit Gassen 25 september 2019Thessa de Ridder

De wereldwijde energiemix wordt nog steeds gedomineerd door de fossiele brandstoffen kolen, olie en aardgas. De inzet van biomassa en waterkracht blijven sterk groeien, waar nucleaire energie duidelijk afneemt. De inzet van wind en zon-PV groeien snel, maar nog te langzaam om alleen al de groei van de energiebehoefte te kunnen dekken. Dat concludeert het Internationale Energie Agentschap IEA. Op 21 oktober presenteert IEA een ‘Renewables 2019’ rapport; een marktanalyse én vooruitblik voor hernieuwbare energie.

Elektriciteit
De wereldwijde capaciteitstoename van hernieuwbare elektriciteit zal in 2019 naar verwachting tegen de 12 procent bedragen, met name gedreven door de installatie van zon-PV vermogen (+17%) en wind (+15%). Daarmee komt het vermogen uit op zo’n 200 GW. Het IEA verwacht een groei van zon-PV van 115 GW in 2019, met China als grootste markt. Het aandeel wind op land is zo’n 53 GW. Wind op zee steekt hier met 5 GW vooralsnog schril tegen af.

Ontwikkelingen
Om de Parijsdoelstellingen te halen zou de hernieuwbare capaciteitsgroei volgens het IEA gemiddeld met meer dan 300 GW per jaar moeten groeien tussen 2018 en 2030. Het IEA ziet in de gepresenteerde cijfers een positieve ontwikkeling ingegeven door de drastische kostenreductieslag die zowel zon-PV als windenergie hebben gemaakt. Zo zijn de kosten van zon-PV sinds 2010 met meer dan 80 procent gedaald. Voor de komende jaren ziet het IEA vooral het beleid van overheden als een kritische factor voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbaar.
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.