Terug naar nieuws

Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

Ondersteuning maximaal 3 mln per project op budget 28 mln euro

Klimaat Beleid en toezicht1 augustus 2019Thessa de Ridder

Vandaag is de subsidiemodule Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie opengesteld. De regeling richt zich op het bereiken van de CO2-reductiedoelstelling van 25 procent in 2020 t.o.v. 1990, en biedt investeringssteun voor technieken met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. De regeling is opengesteld van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op 28 mln euro.

Regeling
De regeling biedt per project een maximale investeringssteun van 3 mln euro voor reeds bewezen technieken, die op korte termijn al ingezet kunnen worden in de industrie (scope 1), met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. Naast een doelmatig energiegebruik ondersteunt de regeling ook projecten op het gebied van recycling of hergebruik van afval en overige CO2-reducerende technieken. De technieken moeten zich al bewezen hebben. Een belangrijke voorwaarde is dat de werking van de techniek al minimaal 3 keer eerder in de Nederlandse industrie is gedemonstreerd. Projecten die zich richten op CCS en CCU zijn uitgesloten. Voor CCS is nog geen infrastructuur beschikbaar en CCU vergt nog de nodige innovatie- en opschalingsstappen.

De regeling richt zich op de fase na de DEI+, die pilot- en demonstratieprojecten ondersteunt, die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies tot 2030.

Aanvragen
Aanvragen voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie kunnen ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 1 augustus 2019. De regeling staat open tot en met 30 juni 2020. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De looptijd van een project wordt niet verlengd tot een datum na 31 december 2020.

De RVO heeft ook een handige overzichtspagina waarin alle financiële instrumenten uit de klimaatenvelop die relevant zijn voor de industrie, zijn opgenomen.