Terug naar nieuws

Vertraging netwerkmodel leidt tot vertraging marktkoppeling

Elektriciteit Netwerken23 juli 2019Karin Burghouwt

Flow-based’ is een methode om elektriciteitsmarkten op landsgrenzen te koppelen. Deze methode moet TenneT ook toepassen op de intraday-markt. TenneT verzoekt wederom uitstel.

Flow-based marktkoppeling maakt het mogelijk meer elektriciteit uit te wisselen op de grenzen waar het wordt toegepast. Deze uitwisseling wordt belangrijker naarmate onze elektriciteitsopwekking dankzij de verduurzaming weersafhankelijker wordt.

Op 15 september 2017 diende TenneT een voorstel in om flow-based marktkoppeling ook te implementeren voor de intraday (op dezelfde dag) handelsmarkt voor elektriciteit. Het voorstel liep tot twee keer toe vertraging op, waarvoor TenneT om uitstel vroeg; eerst tot oktober 2019, toen tot april 2020. Nu vraagt TenneT de ACM de relevante besluiten volledig in te trekken.

De flow-based methodologie maakt het mogelijk beschikbare capaciteit op grensverbindingen nauwkeuriger te berekenen. Dit leidt tot meer voor de markt beschikbare ruimte op verbindingen met andere lidstaten, met als gevolg meer grensoverschrijdende handel in elektriciteit. Daardoor ontstaan doelmatigere marktuitkomsten en prijsconvergentie. De flow-based marktmethode kan op verschillende markten worden toegepast. Voor de dagvooruitmarkt is de flow-based methode sinds 2015 van toepassing tussen Frankrijk, Duitsland, en de Benelux. Deze landen vormen samen de zogenaamde CWE-regio. De invoering van flow-based binnen deze groep leidde ertoe dat het prijsverschil tussen deze landen binnen een jaar gedurende 39% van de tijd kleiner dan €1/MWh was; zonder de flow-based methode was dit slechts 22%. Waar in 2014 op het piekmoment 4.501MW werd uitgewisseld tussen Frankrijk/België en Duitsland/Nederland, werd dit met het invoeren van de flow-based methode in 2016 8.328 MW.

TenneT heeft de ACM verzocht de relevante besluiten in te trekken omdat is gekozen om de intraday-markten te koppelen via een ‘common grid model’ (CGM). Dit CGM heeft echter vertraging opgelopen, en zal pas in 2022 kunnen worden gebruikt. Hierdoor is de flow-based marktkoppeling van de intraday-markten dan ook vertraagd. Het tussentijds inzetten van een alternatief voor het CGM wordt door de netbeheerders van de CWE-regio als duur en ineffectief beschouwd.

VEMW is voorstander van de flow-based marktkoppeling, en betreurt dan ook het herhaaldelijke uitstel van de flow-based koppeling van de intraday-markten. VEMW directeur Hans Grünfeld: “Het is bijzonder teleurstellend dat de grensoverschrijdende intra-daymarkt opnieuw vertraging oploopt. Met de transitie van de elektriciteitsvoorziening wordt flexibiliteit steeds belangrijker. We zullen alle bronnen, waaronder de grensoverschrijdende intra-daycapaciteit, hard nodig hebben om het systeem in balans te houden. Cruciaal is dat uitstel geen afstel betekent.”