Terug naar nieuws

Tweede Kamer stemt in met verbod kolengebruik elektriciteit opwekking

Financiƫle compensatie en borging leveringszekerheid nog uit te werken

Elektriciteit Prijzen en tarieven8 juli 2019Thessa de Ridder

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van minister Wiebes (EZK) waarin een verbod is opgenomen om kolen te gebruiken voor de elektriciteitsproductie. Dat verbod gaat voor centrales met een elektrisch rendement lager dan 44 procent in op 1 januari 2025 en centrales met een rendement van 44 procent of meer op 1 januari 2030. Kolencentrales kunnen worden omgebouwd, bijvoorbeeld van kolen naar biomassa.

Verbod
Om aan de CO2-reductiedoelstelling van 49 procent in 2030 te voldoen, moet Nederland haar uitstoot fors reduceren. Een belangrijk deel van deze uitstoot is terug te leiden tot de opwekking van elektriciteit, en in die sector zijn kolengestookte productiecentrales verreweg de grootste uitstoters van broeikasgassen. In een wetsvoorstel van minister Wiebes (EZK) is een verbod opgenomen om kolen te gebruiken voor de elektriciteitsproductie in centrales met een lager elektrisch rendement dan 44 procent ingaande 1 januari 2025. Uitzondering is de Hemweg-centrale (uitstoot 3,3 Mton/jaar): ‘het verbod is tot 1 januari 2020 niet van toepassing op een productie-installatie die een elektrisch rendement van minder dan 44 procent heeft waarin geen hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd door middel van biomassa en waarin geen hernieuwbare warmte wordt geproduceerd’. Voor kolengestookte productie-installaties met een rendement van 44 procent of meer, dus relatief efficiënte en minst vervuilende centrales, stelt de minister in het wetsvoorstel voor om het verbod pas in te laten gaan op 1 januari 2030. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Moties van onder meer GroenLinks om centrales eerder te sluiten, bijvoorbeeld al in 2020 of 2025, konden niet op voldoende steun rekenen.

Kolencentrales kunnen worden omgebouwd, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit met biomassa. De internationale wetenschappelijke consensus is volgens minister Wiebes nu dat biomassa duurzaam is. Bij de stemming over het wetsvoorstel bleek er onvoldoende steun voor een motie die het verbod op kolen uitgebreid zou hebben met hout of houtproducten.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De politiek heeft besloten om de productie van elektriciteit door inzet van kolen te verbieden. Sommige eigenaren van centrales hebben aangedrongen op een adequate compensatie van schade. Wij nemen kennis van deze opvattingen. Energiebedrijven hebben inmiddels de discussie vermengd met de discussie over leveringszekerheid, waarbij RWE pleit voor invoering van een capaciteitsmechanisme. Hierover zijn afspraken gemaakt in het kader van de Elektriciteitstafel (ontwerp Klimaatakkoord). Wij zien geen enkele noodzaak om daarvan af te wijken en de discussie te vermengen met de wet kolenuitfasering.”