Terug naar nieuws

Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

Emissies dalen tegen de economische groeitrend in

Klimaat 5 juli 2019Karin Burghouwt

De uitstoot binnen het Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS) is in totaal met 3,9 procent gereduceerd in 2018. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vorige maand naar buiten heeft gebracht. De uitstoot daalde het hardst in de energiesector, maar ook de industrie reduceerde haar emissies gemiddeld met 0,7 procent.

Uiteenlopende scores
De daling van 3,9 procent is een gemiddelde. De gestationeerde installaties (installaties van de energie- en industriesector, waarvan een aantal van ongeveer 11.000 onder het EU ETS vallen) brachten gezamenlijk een reductie van 4,1 procent op. Binnen de industrie waren de verschillen tussen deelsectoren groot. Producenten van chemische producten (stikstofmonoxide en adipinezuur) hebben de grootste reducties gerealiseerd. Binnen de energiesector bevinden de grootste vervuilers (bruinkoolcentrales) zich voornamelijk in Duitsland en Polen. Ook bleek dat de installatiehouders zich over het algemeen heel goed houden aan de monitoringsafspraken binnen het EU ETS: meer dan 99 procent van de emissies uitgestoten door gestationeerde installaties bleek gerapporteerd te zijn aan de autoriteiten. De uitstoot binnen de luchtvaartsector is toegenomen met 3,9 procent. Alle vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven zijn sinds 2012 onderdeel van het EU ETS.

Economie groeit, emissies dalen
Eerder rapporteerde de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) dat de uitstoot van Nederlandse ETS-deelnemers in 2018 met 4,4 procent daalde. Nederland scoort dus beter dan het Europese gemiddelde. Een belangrijke veroorzaker van die daling is de gestegen ETS-prijs. Die prijs ligt nu rond de 26,5 euro per ton CO₂. Terwijl de emissies in Europa daalden, steeg het Europese Bruto Nationaal Product met 2 procent in 2018. De emissies binnen het EU ETS daalden dus in 2018 tegen de economische groeitrend in. Vanaf 2021 zal de volgende handelsperiode van het EU ETS starten en zullen de regels binnen het EU ETS worden aangescherpt. Zo zal het “EU ETS plafond”, het totale aantal ETS-rechten in de markt sneller worden verlaagd (van 1,75 naar 2,2 procent per jaar) en zal het steeds duurder worden om CO₂ uit te stoten. Het is daarom belangrijk dat ETS-bedrijven efficiënt kunnen produceren.