Terug naar nieuws

Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

Maar liefst 30 procent groei MIA- en Vamil-regeling t.o.v. 2017

Klimaat Belastingen28 juni 2019Karin Burghouwt

Het Nederlandse bedrijfsleven investeerde in 2018 voor een bedrag van bijna 4,4 mrd euro in vooruitstrevende milieuvriendelijke technieken met gebruikmaking van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een groei van 30 procent t.o.v. 2017 (3,4 mrd euro). Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gisteren bekend.

Fiscale regelingen
De MIA en Vamil regelingen geven recht op een fiscale tegemoetkoming via een belastingaftrek. Met deze regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.

Investeringen
Met de MIA en Vamil gaf de Nederlandse overheid naar schatting 157 miljoen euro uit aan belastingvoordeel op de groene investeringen. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg naar 21.147 in 2018 (+57% t.o.v. 2017 De meeste investeringen vonden plaats in elektrisch vervoer, verduurzaming van gebouwen (energie- en grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid) en circulair ondernemen (recycling en productie met minder grondstoffen), onder meer gericht op het terugwinnen en benutten van CO2 en het gebruik van biomassa in verpakkingen.

VEMW, 28 juni 2019