Terug naar nieuws

Ontwikkeling windparken biedt groene inkoopmogelijkheden zakelijke gebruikers

PPA’s interessant instrument om investeringsrisico’s af te dekken

Elektriciteit Markt27 mei 2019Thessa de Ridder

Microsoft heeft een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten met energieleverancier Eneco voor de electriciteitsafname van een deel van de windparken Borssele III & IV. Microsoft neemt met dit lange termijn contract vanaf 2022 zo’n 90 MW elektriciteit per jaar af voor een periode van 15 jaar. De toenemende ontwikkeling van wind op zee netten biedt nieuwe mogelijkheden voor zakelijke gebruikers om direct duurzame energie in te kopen.

Windparken
Borssele is een complex van verschillende wind op zee parken, 22 kilometer uit de kust van Zeeland. Borssele I en II (750 MW opwekcapaciteit) zijn in handen van de Deense energieleverancier Ørsted. Borssele III en IV bestaan uit 77 windturbines die in totaal goed zijn voor een vermogen van 730 MW. Energieleverancier Eneco kan 50 procent van de opgewekte elektriciteit contracteren. Dat is volgens Eneco genoeg voor 825.000 huishoudens.

Contracteren
Het sluiten van PPA’s -oftewel lange termijn stroomcontracten- met een windpark ontwikkelaar kan een aantal voordelen opleveren voor zakelijke elektriciteitsverbruikers. Zo biedt een PPA voor de investeerder in het park zekerheid omdat de investeringsrisico’s worden gedekt door een lange termijncontact met afnemers. Die afnemers hebben prijszekerheid voor een lange termijn en de mogelijkheid om de groene stroom in te zetten voor het reduceren van de CO₂-emissies die zijn gekoppeld aan hun energiegebruik. Door vergroening van het elektriciteitsgebruik en door toepassing van elektrificatietechnieken voor de (proces)warmtebehoefte. Eerder sloten DSM, Nouryon (voorheen AkzoNobel), Google en Philips al een gezamenlijk inkoopcontract in een consortium af met het windpark Krammer. Dat windpark is sinds 2019 operationeel. Hiermee dragen de vier bedrijven aanzienlijk bij aan de Nederlandse doelstelling voor 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Het sluiten van PPA’s is vooralsnog een onbekend terrein voor veel zakelijke verbruikers. Zo vergt het realiseren van grote lange termijn contracten specifieke kennis van de spelregels van de energiemarkt en van de financieringsvoorwaarden.

De ontwikkeling van het windparkencomplex Borssele is in de afrondende fase. Inmiddels worden er biedingen gedaan door ontwikkelaars op nieuwe windparken, zoals windparkcomplexen Hollandse kust Zuid- en Noord. Dit betekent dat er ook nieuwe mogelijkheden komen voor zakelijke gebruikers om direct duurzame energie in te kopen. VEMW voorziet een sleutelrol voor zakelijke energiegebruikers bij het doelmatig investeren in duurzame energieopwekking en PPA’s kunnen een interessant instrument hiervoor zijn.