Terug naar nieuws

Netbeheerder Liander staakt aantal precario procedures

Hoge Raad houdt uitspraak Gerechtshof in stand

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving23 mei 2019Thessa de Ridder

Regionale netbeheerder Liander staakt een twintigtal geschillen met gemeenten over de precario heffing. Aanleiding: een uitspraak van de Hoge Raad die een eerdere uitspraak van het Gerechtshof in stand houdt. De totale kosten die Liander via nettarieven in rekening brengt bij haar klanten bedragen circa 150 miljoen euro.

Heffing

Precario is een gemeentelijke heffing op onder meer de kabels en leidingen van waterleiding-, elektriciteits- en gasnetbeheerders. Na de financiële crisis van 2008 heeft er een ongebreidelde toename plaatsgevonden van het aantal gemeenten die de ondoorzichtige precario heffen als middel om de begroting rond te krijgen. De kosten zijn ondoorzichtig, discriminatoir en niet-beïnvloedbaar, willekeurig vastgesteld en worden doorbelast naar alle afnemers van elektriciteit en gas in het gehele voorzieningsgebied van een netbeheerder. Los van de gemeente waarin de afnemer zijn aansluiting heeft: een energie afnemer in gemeente A betaalt mee aan de kosten van gemeente B. In 2017 is dan ook een reparatie uitgevoerd op wetgevingsniveau . Daarmee komt na een overgangstermijn van 5 jaar – in 2022 dus - een einde aan de gemeentelijke heffing van precario op elektriciteits- en gasnetten.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft Liander in februari in het ongelijk gesteld ten aanzien van een tweetal procedures tegen de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, in lijn met een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Motivatie: Liander is niet de rechtstreekse rechtsopvolger van de partij die ooit een historische overeenkomst met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel had gesloten om haar netten kosteloos in de grond te mogen hebben, en dus mochten die gemeenten wel precario heffen.

Sinds 2004 voeren netbeheerders, waaronder Liander, juridische procedures tegen precario aanslagen, die inmiddels al wel zijn betaald. Met het twintigtal geschillen die Liander nu stopzet is zo’n 100 van de 150 mln euro per jaar – zo’n 10 procent van de toegestane omzet voor de wettelijke taken die Liander verricht - gemoeid. Tegen ruim tien gemeenten worden de bezwaar- en beroepsprocedures wel doorgezet, omdat deze zaken inhoudelijk afwijken van deze uitspraken. Hiermee is ruim 13 mln euro gemoeid.

Spijtig
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is spijtig dat Liander heeft moeten besluiten zo’n 100 mln euro aan precarioheffingen niet langer via de rechter terug te halen. Reden temeer om ons gelukkig te prijzen dat met de wetswijziging in 2017 een einde komt aan de precariobelastingen in 2022. Tarieven die netbeheerders in rekening brengen bij burgers en bedrijven moeten louter een prikkel bevatten voor doelmatig netbeheer, en niet belast worden met heffingen om gemeentelijke begrotingen rond te krijgen. Dat werkt niet alleen kostenverhogend voor netgebruikers maar ook contraproductief op de uitvoering van het energiebeleid.”