Terug naar nieuws

Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

Conceptadviezen PBL reeds gepubliceerd

Klimaat Beleid en toezicht10 mei 2019Karin Burghouwt

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert tussen 23 mei en 11 juni 2019 een marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++ 2020). Deze week heeft PBL al het conceptadvies SDE++ 2020 basisbedragen en warmte gepubliceerd.

Exploitatiesubsidie
De verbreding van de SDE+ per 1 januari 2020 is een belangrijk instrument voor uitvoering van het – nu nog ontwerp – klimaatakkoord. De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op emissiereductie technologieën en behoudt de huidige SDE+ systematiek. Technieken worden niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/ton CO2). De bodemprijs is voor hernieuwbare energieproductie de basisenergieprijs. Naast zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht onderzoekt het PBL onder andere aquathermie, composteringswarmte, de benutting van restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, groene waterstofproductie en CCS. De marktconsultatie voor de overige broeikasgasemissiereductie categorieën in de SDE++ volgt op een later moment dit jaar.

Advies
Het PBL adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++. Het krijgt daarbij ondersteuning van ECN part of TNO en DNV GL. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de advisering over de basisbedragen. Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het ministerie van EZK. Minister Wiebes (EZK) besluit in het najaar van 2019 over de openstelling van de SDE++ regeling, welke technieken geschikt zijn om opgenomen te worden, de open te stellen categorieën en de bijhorende basisbedragen.

Bijlagen 1 en 2