Terug naar nieuws

Energieverbruik in Nederland gedaald in 2018

Trends: steenkool krimpt, toename import elektriciteit en gas

Elektriciteit Gassen Markt17 april 2019Thessa de Ridder

In 2018 was het totale energieverbruik in Nederland met 3100 PJ ongeveer 1,5 procent lager dan in 2017. In de energiemix wordt voor 90 procent voorzien door inzet van aardgas, aardolie (beiden rond de 40 procent) en steenkool. De bijdrage van steenkool is in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald naar nu 11 procent (340 PJ). De overige energiebronnen zijn hernieuwbare energie, kernenergie, afval en netto invoer van elektriciteit. Er werd vorig jaar voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Trends
Waar in de periode 2013 – 2016 het kolenverbruik hard is gestegen door ingebruikname van nieuwe kolencentrales, heeft daarna een significante daling van de steenkoolinzet plaatsgevonden als gevolg van het uitfaseren van oude kolencentrales, als onderdeel van het Energieakkoord 2013-2023. Die inzet is in 2018 op het gemiddelde niveau van de periode 2000 tot 2013 gekomen. Het kabinet wil de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie nog verder beperken, zo bleek recentelijk uit een wetsvoorstel.

De teruglopende productie van elektriciteit uit steenkool is vooral opgevangen door inzet van aardgas, en in 2018 door een toegenomen import van elektriciteit. De netto import steeg van 3 naar 7 procent van het elektriciteitsverbruik (29 van de 435 PJ). De hernieuwbare elektriciteitsproductie steeg van 12,6 PJ naar 28,7 PJ. De productie, import en export van elektriciteit is afhankelijk van technische- , weers- en marktomstandigheden in binnen- en buitenland. De productie en het invoersaldo van elektriciteit variëren gedurende de laatste tien jaar dan ook veel meer dan het verbruik.

In 2018 daalde de winning van aardgas met ruim 200 PJ naar 1160 PJ, een afname van 16 procent. Dit was het vijfde opeenvolgende jaar met een daling, in belangrijke mate een gevolg van het beleid ten aanzien van de aardgaswinning uit het Groningenveld. De dalende winning wordt vooral gecompenseerd door aardgas te importeren uit het buitenland. Vanaf 2012 stijgt de import van aardgas ieder jaar en in 2018 werd voor het eerst meer ingevoerd (1770 PJ) dan uitgevoerd (1580 PJ).