Terug naar nieuws

Toelichting ACM verruimt definitie markttoegang

Beheerders moeten meerdere leveranciers nu ook toestaan binnen een GDS

Gassen Netwerken28 maart 2019Karin Burghouwt

ACM heeft een brief gepubliceerd waarin huidige wetgeving wordt toegelicht. De ACM benadrukt hierin dat ontheffingshouders van een gesloten distributiesysteem (GDS-beheerders) toegang moeten kunnen krijgen tot het centrale communicatiesysteem. Daarnaast stelt de ACM dat GDS-beheerders onder bestaande wetgeving door hun aangeslotenen kunnen worden verplicht meerdere leveranciers op een aansluiting te faciliteren. De ACM lijkt hiermee het begrip markttoegang te verruimen.

Meerdere leveranciers
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de elektriciteitsmarkt is het aangeslotenen op een elektriciteitsnet toegestaan om meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA) te contracteren Die mogelijkheid is ook van belang voor gesloten distributiesystemen (GDS). Hiermee kunnen derden-aangeslotenen op zo’n ‘particulier net’ een eigenstandig recht worden geven de leverancier(s) te contracteren naar hun eigen keuze. Zonder die mogelijkheid zouden die derden gedwongen zijn gebruik te maken van de leverancier die gecontracteerd is door de GDS-beheerder, en dat beperkt de vrije leverancierskeuze. MLOEA was al uitvoerbaar op de aansluiting van een GDS op het openbare net, maar op aansluitingen binnen een GDS is de situatie ingewikkelder. Met deze brief wordt uitgelegd hoe MLOEA ook op deze aansluitingen moet kunnen worden uitgevoerd.

Centraal communicatiesysteem
Om MLOEA op een GDS uitvoerbaar te maken is toegang tot het centrale communicatiesysteem van de openbare netbeheerders een voorwaarde. Dit omvat onder andere het zogenaamde Centraal Aansluitingen Register (CAR), waarin aansluitingen en de bijbehorende leverancier staan geregistreerd. De ACM benadrukt dat GDS-ontheffingshouders toegang moet worden verleend tot het centrale communicatiesysteem. De landelijke en regionale netbeheerders moeten zorgen dat GDS-beheerders binnen 6 maanden na de publicatie van de brief (per 27 september) toegang kunnen krijgen tot het centrale communicatiesysteem. Maar, wanneer toegang voor hen mogelijk is gemaakt, zullen zij bij een verzoek van een derde aangeslotene op hun GDS verplicht zijn om op de aansluiting MLOEA te faciliteren. ACM stelt deze eis in het kader van het verlenen van markttoegang. Kennelijk beschouwt ACM MLOEA als onlosmakelijk onderdeel van markttoegang. Hiermee verruimt zij de definitie van markttoegang die tot dusverre betrekking had op vrije leverancierskeuze.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “We hebben met succes gepleit voor het toestaan van MLOEA op de aansluiting van het GDS op het openbare net, omdat dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de verplichting tot het verschaffen van derdentoegang op een GDS. Om dit uit te voeren kan toegang tot het centrale communicatiesysteem noodzakelijk zijn. VEMW is dan ook verheugd dat de ACM zich duidelijk uitspreekt over het verlenen van toegang tot de openbare systemen van de netbeheerders. De eis dat GDS-beheerders MLOEA mogelijk moeten maken voor derde aangeslotenen is nieuw. VEMW zal de uitvoerbaarheid van de nieuwe eisen toetsen.”