Terug naar nieuws

RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

Volgend jaar verbreding SDE+

Klimaat Beleid en toezicht28 februari 2019Thessa de Ridder

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de SDE+ voorjaarsronde 2019 opengesteld. Hoewel officieel subsidie-aanvragen pas ingediend kunnen worden vanaf 12 maart a.s., is het nu al mogelijk om aanvragen in concept klaar te zetten in het RVO eLoket.

Exploitatiesubsidie
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie: de energieproducent ontvangt subsidie voor de daadwerkelijk geproduceerde duurzame energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Basisbedragen
In 2019 zijn er weer twee openstellingsrondes. Per ronde is er één budget (voorjaar: 5 mrd euro) voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen. Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 90/MWh ingediend worden. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot € 130/MWh.

Verbreding SDE+
Dit jaar (2019) is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.