Terug naar nieuws

VEMW presenteert oplossingen voor multisite aansluitingen

Positionpaper Multisites aangeboden aan ministerie EZK

Elektriciteit Netwerken7 februari 2019Thessa de Ridder

VEMW heeft donderdag het Positionpaper Multisites aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De multisitebedrijven schetsen in het paper de problematiek die zij ondervinden wanneer het gaat om een juiste en doelmatige facturatie en het technische en administratieve beheer van honderden tot duizenden aansluitingen verspreid over het land. Het paper belicht het vitale en maatschappelijke belang van de multisites in het energielandschap, behandelt hardnekkige issues en draagt oplossingsrichtingen aan. De multisites vervullen maatschappelijke functies en zijn afkomstig uit de telecom, het openbaar vervoer en de watervoorziening en het waterbeheer.

Voorzitter VEMW SectorTeam Multisites Frans Hoogland (KPN) overhandigt het Position Paper Multisites aan Maaike van Asten, MT lid Energiemarkt en Innovatie van het ministerie van EZK.

VEMW heeft donderdag het Positionpaper Multisites aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De multisitebedrijven schetsen in het paper de problematiek die zij ondervinden wanneer het gaat om een juiste en doelmatige facturatie en het technische en administratieve beheer van honderden tot duizenden aansluitingen verspreid over het land. Het paper belicht het vitale en maatschappelijke belang van de multisites in het energielandschap, behandelt hardnekkige issues en draagt oplossingsrichtingen aan. De multisites vervullen maatschappelijke functies en zijn afkomstig uit de telecom, het openbaar vervoer en de watervoorziening en het waterbeheer.

Multisites
Multisite bedrijven kenmerken zich door het hebben en beheren van honderden tot duizenden aansluitingen. Zij onderscheiden zich ten opzichte van ‘normale’ aansluitingen door onder meer een verschil in het contactadres van de eigenaar van een aansluiting en het facturatie-adres, veelal het ontbreken van een voordeur en brievenbus en aansluitadressen die vaak onbemand zijn. De aansluitingen zijn soms geïntegreerd om vitale en maatschappelijke functies te kunnen vervullen in onder meer de telecom, het openbaar vervoer, de watervoorziening en het waterbeheer en het wegtransport. De multisite aansluitingen zijn verspreid over het land en daarmee ook over verschillende netbeheerders. Het is wenselijk het technische en administratieve beheer uit oogpunt van doelmatigheid centraal te hebben georganiseerd.

Issues en oplossingen
Multisites lopen in de praktijk tegen een reeks van problemen aan als het gaat om facturatie, het vaststellen en hanteren van afnameprofielen, het corrigeren van onterechte switches, de omslachtige realisatie van aansluitingen en de communicatie bij onderhoud en storingen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij hebben samen met een aantal toonaangevende multisitebedrijven, waaronder KPN, NS, Prorail en Waternet, een positionpaper opgesteld waarin de problemen waar deze bedrijven tegenaanlopen worden beschreven, evenals oplossingen die leiden tot optimalisatie van de bedrijfsvoering en beperking van de kosten, waaronder de administratieve lasten. Cruciaal is dat facturatiesystemen en –processen met alle netbeheerders worden gestandaardiseerd inclusief de mogelijkheid om compensatievergoedingen als gevolg van verstoringen en bulkfacturaties, op klantwensen te kunnen bundelen. Daarnaast moet toegang worden verleend tot het Centrale Aansluitingenregister (CAR) van de netbeheerders zodat factuurgegevens kunnen worden gecontroleerd en, na het signaleren van onterechte switches en foute meetgegevens, kunnen worden gecorrigeerd en gevalideerd. We hebben het positionpaper met de issues en mogelijke oplossingen aangeboden aan het ministerie van EZK omdat wij denken dat naast een aanpassing van codes en aansluit- en transportvoorwaarden (ATO) ook de Elektriciteitswet aangepast moet worden. Wij zullen op basis van ons paper hierover in overleg treden met het ministerie, de toezichthouder ACM en de gezamenlijke energienetbeheerders.”