Terug naar nieuws

Netbeheerders starten nieuw platform voor congestiemanagement

Doel: congestie tegengaan én betrouwbaarheid net behouden

Elektriciteit Netwerken30 januari 2019Thessa de Ridder

De landelijke netbeheerder TenneT heeft samen met de regionale netbeheerders Stedin, Liander, Enexis Groep en Westland Infra een nieuw platform gelanceerd dat op een slimme manier congestie in het elektriciteitsnet dient te verminderen. Het platform heet GOPACS, wat staat voor ‘grid operators platform for congestion solutions’. VEMW is benieuwd naar de resultaten die het systeem oplevert.

Congestie
Dankzij het toenemende aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en daarmee de snelle groei van decentrale invoeding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnet. Wanneer het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk ontstaat er congestie. Dit gebeurt steeds vaker op verschillende plekken in het land. Het verzwaren van het elektriciteitsnet om extra capaciteit op te vangen duurt lang en is vaak niet kostenefficiënt. Daarom hebben de landelijke en regionale netbeheerders een systeem voor congestiemanagement ontwikkeld.

Flexibiliteitsmarkten
Het nieuwe platform COPACS kan ingezet worden voor congestiemanagement. Het platform is bedoeld om flexibiliteitsmarkten te faciliteren. Netgebruikers kunnen flexibiliteit leveren door het verhogen of verlagen van hun verbruik of productie. In een flexibiliteitsmarkt kunnen zij hiervoor een vergoeding krijgen. Op die manier wordt de beschikbare capaciteit efficiënter benut en wordt een bijdrage hieraan beloond. Met COPACS willen de netbeheerders een pool van aanbieders van flexibiliteit creëren. De netbeheerders werken samen met het bestaande handelsplatform ETPA . Wanneer er ergens congestie optreedt kan een netbeheerder een verzoek om biedingen uitsturen. Vervolgens kunnen marktpartijen die zijn aangesloten in het desbetreffende gebied een bod plaatsen op het handelsplatform ETPA.

Betrouwbaarheid voorop?
Volgens de netbeheerders is het een voorwaarde dat de balans van het elektriciteitsnet niet op nationaal niveau mag worden verstoord door lokaal congestiemanagement. Wanneer er verlaging van de elektriciteitsproductie binnen het congestiegebied optreedt, controleren de netbeheerders via GOPACS of er geen problemen elders in het elektriciteitsnet van de deelnemende netbeheerders ontstaan. Dit is nieuw: bij bestaande flexibiliteitsmarkten met lokale partijen is dit namelijk nog niet het geval. Het platform is volgens de netbeheerders uniek in Europa.

GOPACS is inmiddels operationeel. Er zijn eveneens plannen om het platform op korte termijn verder uit te breiden door meer marktplatforms aan te trekken en andere netbeheerders te betrekken. VEMW is benieuwd naar de resultaten die het systeem oplevert.