Terug naar nieuws

Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

Blauwe waterstof tussenstap naar groene waterstof

Gassen Klimaat 25 januari 2019Karin Burghouwt

Groene waterstof kan een alternatief zijn voor ons fossiele aardgas. Om die belofte in te kunnen lossen moet de kostprijs van elektrolyse verder omlaag en de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit fors vergroot worden. Tot die tijd is de productie van blauwe waterstof uit aardgas een mogelijkheid, waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgeslagen in uitgeproduceerde gasvelden (CCS). Dat is de boodschap van Paul Hoogeveen (Air Products) in het NTR-programma ‘De kennis van nu’.

Klimaatakkoord
Volgens de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord moet in 2030 zo’n 3-4 GW aan groene waterstofproductiecapaciteit worden gerealiseerd. Zo’n grootschalige productie vraagt om een snelle prijsreductie van elektrolysers. Door opschaling moet (en kan naar verwachting) tot 2030 een reductie van 60-70 procent in de prijs van elektrolysers gerealiseerd worden, tot een niveau van 200-500 €/kWe bij opschaling naar 3-4 GW. Naast de kostprijsverlaging moet er ook voldoende aanbod van hernieuwbare elektriciteit zijn. VEMW heeft aan de elektriciteitstafel gepleit voor vraagsturing om het op een doeltreffende en doelmatige manier mogelijk te maken dat de vraag naar hernieuwbare elektriciteit tijdig ingevuld kan worden met voldoende betaalbaar aanbod.


De opschaling van waterstofelektrolyse begint nu al serieuze vormen aan te nemen. Vorige week nog maakte Shell bekend in het Duitse Ruhrgebied een groene waterstoffabriek te gaan bouwen met een piekcapaciteit van 10 MW (2020). De schaalgrens van 100 MW wordt voorzien voor 2025.