Terug naar nieuws

Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

ETS-deelnemers opgeroepen te starten met voorbereidingen

Klimaat Wet- en regelgeving24 januari 2019Thessa de Ridder

Tijdens twee informatiebijeenkomsten over de toewijzing van gratis emissierechten in de nieuwe handelsperiode (2021-2030) van EU ETS, heeft de Nederlandse emissieautoriteit (NEa) ETS-deelnemers opgeroepen om nu al te beginnen met de voorbereidingen. Reden: er komen behoorlijk wat veranderingen aan!

Nieuwe aanvraagprocedure
In 2021 zal de vierde fase van het EU ETS aanbreken. Dit betekent dat de ETS-deelnemers die in aanmerking komen voor gratis emissierechten dit jaar al de gelegenheid krijgen om deze aan te vragen voor de periode 2021-2025. De allocatie van gratis rechten voor de periode 2026-2030 volgt later. Nieuw is de manier waarop gegevensverzameling plaatsvindt: ETS-deelnemers moeten een grote hoeveelheid gegevens aanleveren bij de NEa. Dat gaat bijvoorbeeld om productieaantallen of CO2-emissies. Daarnaast moeten ze een apart monitoringsmethodologieplan opstellen waarin staat beschreven hoe de gevraagde gegevens tot stand zijn gekomen. Vervolgens moet dit worden geverifieerd door een geaccrediteerde verificateur. De deadline voor het indienen van de aanvraag bij de NEa is 30 juni 2019.

Uitwerking regels niet afgerond
De Europese instellingen hebben eind vorig jaar een herziening van de Richtlijn EU-ETS goedgekeurd waarin de belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen. Zo zal het totale aantal gratis rechten in de markt verder afnemen. Alleen bedrijven die door de Europese Commissie worden erkend als gevoelig voor koolstoflekkage mogen gratis rechten ontvangen. De voorlopige ‘Carbon Leakage lijst’ is aangepast en aangescherpt ten opzichte van de huidige fase. Sommige onderdelen van de wetswijziging moeten dit en volgend jaar nog verder in detail worden uitgewerkt. Zo wordt de hoeveelheid toe te wijzen gratis rechten bepaald aan de hand van een benchmark. De Europese Commissie moet nog een uitvoeringshandeling publiceren waarin de precieze waarden van die benchmarks worden vastgelegd. Dit wordt ook wel de “Benchmarking Decision” genoemd. Hoewel de regels dus nog niet vaststaan, roept de NEa ETS-deelnemers wel op om alvast voorbereidingen te gaan treffen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld een interne planning maken en alvast contact leggen met een verificateur.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de NEa: