Terug naar nieuws

Afketsen overname Zebra gasnetwerken roept vele vragen op

Onduidelijk is of overname definitief van de baan is

Gassen Netwerken8 januari 2019Thessa de Ridder

Het afgelopen half jaar hebben de regionale netbeheerders Enexis, Enduris intensief onderhandeld met landelijk gasnetbeheerder GTS over een overname van de regionale hoge druknetten van Zebra netbeheer in Zeeland door GTS. Ook de Zebra netgebruikers en representatieve organisaties zijn bij het proces betrokken. Waar alle signalen voor een overname in november nog op groen stonden kwam GTS met de Kerst met de mededeling dat ‘het de betrokken partijen niet is gelukt om een voor iedereen acceptabel pakket aan voorwaarden te vinden, … waardoor een overname vooralsnog niet haalbaar is gebleken’. Een bericht dat vooral veel vragen oproept.

Zebra netwerkbedrijf
De regionale gasnetbeheerder Zebra exploiteert extra hoge druk gasnetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA-gasleiding. Deze netten transporteren hoogcalorisch gas op een extra hoog drukniveau van meer dan 16 bar. Het Zebra netwerk is tot stand gekomen om in Zuidwest-Nederland een alternatief te bieden voor de gaslevering door het toenmalige geïntegreerde Gasunie. Het net wordt met gas gevoed vanuit de netwerken van de Belgische landelijk netbeheerder Fluxys. Hoogcalorisch gas dat op de gashub Zeebrugge wordt geleverd vanuit het Verenigd Koninkrijk (Interconnector) en de LNG-terminal (Zeebrugge).

Rentabiliteit
De rentabiliteit van Zebra komt de komende jaren onder grote druk te staan door twee ontwikkelingen. De lange termijncontracten die zijn afgesloten bij aanleg het netwerk lopen in belangrijke mate dit jaar al af. De verwachting is dat dit zal leiden tot een significante daling van de gecontracteerde transportcapaciteit. Dat zou kunnen leiden tot een stijging van de transporttarieven (de onderliggende kosten veranderen immers niet wezenlijk), ware het niet dat Zebra een regionale netbeheerder is. En die wordt gereguleerd door een systeem van maatstafconcurrentie met de overige regionale netbeheerders zoals Enexis, Liander en Stedin. De hierop gebaseerde toegestane inkomsten voor Zebra dreigen de komende jaren lager te worden dan de kosten die Zebra maakt. Reden voor de aandeelhouders om de overnamegesprekken met GTS aan te gaan.

Win-win
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ” het afketsen van de beoogde overname is voor VEMW een grote verrassing en roept veel vragen op. Een overname van Zebra door GTS zou een heel logische ontwikkeling zijn geweest en alle lichten voor een overname stonden de laatste maanden op groen. De karakteristieken van het netwerk van Zebra passen veel meer bij de landelijk netbeheerder dan bij een regionale netbeheerder. Een integratie van de netwerken zou ertoe leiden dat ook de afnemers in Zuidwest-Nederland direct toegang krijgen tot de meest liquide handelsplaats, het TTF. En dat zij naast het GTS-transport ook gebruik kunnen maken van het Nederlandse gasbalanceringssysteem, dat flexibiliteit biedt tegen de laagst mogelijke kosten. Voor ons is daarbij van belang dat ondoelmatige kosten en financiële risico’s door een overname niet in rekening gebracht mogen worden bij de bestaande klanten van GTS. Wij hebben in het proces dat tot de overname had moeten leiden steeds begrepen dat alle partijen, van netbeheerders tot netgebruikers, en van wetgever tot toezichthouder, deze overname steunden ten aanzien van de continuïteit en doelmatigheid van de gasvoorziening voor aangeslotenen op Zebra. Het is onduidelijk waarom het desalniettemin niet tot een deal gekomen is, noch of een overname definitief van de baan is.”

VEMW, 8 januari 2019