Terug naar kennisbank

PBL Rapport Klimaatrisico's voor Nederland

Klimaat Rapport16 mei 2024Roy Tummers

De huidige stand van zaken

Klimaatverandering veroorzaakt in Nederland nu al grote risico's en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een recent gepubliceerd klimaatrapport. De in dit rapport in beeld gebrachte klimaatrisico’s maken duidelijk dat we voort moeten maken met het klimaatadaptatiebeleid. Klimaatadaptatie moet volgens het PBL sturend zijn in onder andere het ruimtelijk beleid, woningbouwbeleid en het natuur- en landbouwbeleid.

PBL Rapport klimaatrisico's in nederland