Terug naar kennisbank

Presentaties informatiebijeenkomst CSRD

Wet- en regelgevingPresentatie7 maart 2024Roy Tummers

Presentaties van Royal HaskoningDHV, Mazars en Aeolian tijdens de Informatiebijeenkomst over de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) dat plaatsvond op woensdag 28 februari 2024. 

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria.  

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over je CO2-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impacts op je toeleveringsketen.