Terug naar kennisbank

Rapport Trinomics en Blueterra "Impactanalyse WKK vrijstellingen energiebelastingen"

Elektriciteit Gassen BelastingenRapport10 augustus 2023Jacques van de Worp

Onderzoek dat de effecten van het versoberen van de vrijstellingen in de energiebelasting in de sectoren waar de grootste impact kan worden verwacht, in beeld brengt.

VrijstellingEBBlueterraIn het Coalitieakkoord van het vorige kabinet (Rutte IV) is aangekondigd om per 2025 verschillende vrijstellingen in de energiebelasting (EB) te versoberen of af te schaffen om het fiscale stelsel verder te vergroenen. Deze fiscale maatregelen dienen impact te hebben op de verduurzaming van deze sectoren, maar kunnen ook invloed hebben op de economische prestaties. Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de effecten in de sectoren waar de grootste impact kan worden verwacht. Trinomics/Blueterra onderscheidt:

- Economische effecten:de impact van de maatregelen op de energiebelasting (EB-)lasten, energiekosten en bedrijfskosten. Ook zijn de weglekrisico’s en de impact op de productiewaarde ingeschat.

-Verduurzamingseffecten: de impact op het energieverbruik en BKG-emissies. Ook is de bredere verduurzamingsprikkel beschouwd.

De gepresenteerde resultaten geven het verschil weer tussen de geraamde effecten in het basispad zonder de fiscale maatregelen) en bij de centrale variant van de fiscale maatregelen. Daarnaast zijn de effecten van twee andere varianten geraamd.

Bron: Trinomics/Blueterra