Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

Klimaat BesparingRapport17 mei 2023Jacques van de Worp

Rapport van de Rekenkamer over de falende rijksoverheid (MinEZK) als het gaat om de monitoring en handhaving van het energiebesparingsbeleid in Nederland.

Voorkant rapport rekenkamer energiebesparing

De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering
en hun beleid. Dit wordt het verantwoordingsonderzoek genoemd.