Terug naar kennisbank

EZK Voorjaarsnota 2023 met vooruitblik op energiebelastingen (t/m 2030)

Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Besparing, Emissie, SubsidieRapport28 april 2023Hans Grünfeld

In de Voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar.

Deze Voorjaarsnota heeft sinds vorig jaar een meerjarig karakter. Naast de wijzigingen van de begrotingen van het lopende jaar ten opzichte van de Miljoenennota 2023, bevat deze Voorjaarsnota ook de uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming en schetst het een meerjarig beeld voor zowel de uitgaven als de hoofdlijnen van de inkomsten. Hiermee wordt het parlement eerder geïnformeerd over de besluitvorming. Dit is transparanter, leidt daarmee tot een betere informatievoorziening en geeft het parlement meer tijd voor de behandeling van de begroting en het pakket Belastingplan.

In de download "Legenda Exceltabel Voorjaarspakket klimaat" is een vooruitblik op de energiebelastingen voor aardgas, waterstof en elektriciteit tot en met 2030 opgenomen.