Terug naar kennisbank

Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

Drinkwater Beleid en toezicht3 januari 2023Roy Tummers

Samenvatting herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.

Op 12 januari 2023 treedt er nieuwe wetgeving in werking. Dit komt doordat de Drinkwaterrichtlijn in 2020 is herzien en omgezet in nieuwe regelgeving. De richtlijn verplicht EUlidstaten om de toegang tot en de kwaliteit van drinkwater te verbeteren. Op veel punten voldoet Nederland al aan de verplichtingen. Maar op verschillende onderwerpen betekent de nieuwe Drinkwaterrichtlijn een belangrijke verandering.